Komma igång med Paint

Paint är en funktion i Windows som används för att rita, färglägga och redigera bilder. Du kan använda Paint som ett digitalt skissblock där du skapar enklare bilder och kreativa projekt eller lägger till text och design i andra bilder, t.ex. bilder från en digitalkamera.

Delarna i Paint

 • Öppna Paint genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och klicka på Paint.

När du startar Paint visas ett tomt fönster. Rit- och färgläggningsverktyg finns på menyfliksområdet längst upp i fönstret. Följande bild visar de olika delarna i Paint-fönstret:

Bild på Paint-fönstret
Paint-fönstret

Arbeta med verktyg

Menyfliksområdet i Paint innehåller en användbar samling ritverktyg. Du använder verktygen för att skapa frihandsteckningar och lägga till diverse former i bilder.

I det här avsnittet beskrivs några vanliga åtgärder. Mer detaljerad information om hur du använder de olika verktygen i Paint finns i Använda Paint.

Rita en linje

Med vissa verktyg och former, som pennan, penseln, linjer och kurvor, kan du rita raka och böjda linjer, samt kurvlinjer. Vad du ritar bestäms av hur du flyttar musen. Du kan t.ex. använda linjeverktyget för att rita en rak linje.

 1. Klicka på verktyget Linje i gruppen Former på fliken Start   Bild på linje.
 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg.

 3. Rita genom att dra pekaren över ritområdet.

Rita en kurvlinje

Du kan även rita annat än bara raka linjer. Pennan och penseln kan användas när du vill rita frihandsformer.

 1. Klicka på verktyget Penna på fliken Start i gruppen VerktygBild på pennverktyget.
 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg.

 3. Rita genom att dra pekaren över arbetsytan och gör en kurvlinje.

Obs!

 • Om du vill göra en linje med ett annat utseende kan du i stället använda en av penslarna.

Rita en form

I Paint kan du rita många olika former. Du kan till exempel rita fördefinierade former, som rektanglar, cirklar, kvadrater, trianglar och pilar (bland mycket annat). Du kan också göra en helt egen form genom att använda formen PolygonBild på polygonformen för att rita en polygon, vilket är en form som kan ha valfritt antal sidor.
 1. Klicka på en fördefinierad form, t.ex. RektangelBild på rektangel, på fliken Start i gruppen Former.
 2. Om du vill lägga till en fördefinierad form klickar och drar du pekaren över arbetsytan för att skapa formen.

 3. Du kan ändra konturformatet genom att klicka på Kontur i gruppen Former och sedan klicka på ett konturformat.

  Om du inte vill att formen ska ha någon kontur klickar du på Ingen kontur.

 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg för konturen.

 5. Klicka på Färg 2 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg att fylla formen med.

 6. Du kan ändra fyllningstypen genom att klicka på Fyllning i gruppen Former och sedan klicka på en fyllningstyp.

  Om du inte vill att formen ska vara fylld klickar du på Ingen fyllning.

Lägga till text

Du kan också lägga till text i bilden. Med textverktyget kan du lägga till ett enkelt meddelande eller en rubrik.

 1. Klicka på verktyget Text på fliken Start i gruppen VerktygBild på verktyget Text.
 2. Klicka och dra muspekaren där du vill lägga till text i ritområdet.

 3. Klicka på önskat teckensnitt, önskad storlek och önskat format i gruppen Tecken på fliken Text under Textverktyg.

  Bild på teckensnittsgruppen
  Gruppen Tecken
 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på en färg. Detta är textfärgen.

 5. Skriv den text som du vill lägga till.

Ta bort en del av en bild

Använd radergummit om du gör fel eller vill ändra på något i en bild. Som standard återställer radergummit de områden du raderar till vitt, men du kan ändra radergummits färg. Om du t.ex. väljer gult som bakgrundsfärg för radergummit blir allt du raderar gult.

 1. Klicka på verktyget Radergummi på fliken Start i gruppen VerktygBild på radergummiverktyget.
 2. Klicka på Färg 2 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad raderingsfärg. Om du vill använda vitt väljer du inte någon färg.

 3. Dra med muspekaren över det område du vill radera.

Spara en bild

Spara bilden regelbundet så att du inte råkar förlora det du har gjort. Du sparar genom att klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och sedan klicka på Spara. Då sparas alla ändringar som gjorts i bilden sedan du senast sparade den.

Första gången som du sparar en ny bild måste du ange ett filnamn för bilden. Följ de här anvisningarna:

 1. Klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och klicka sedan på Spara.
 2. Välj önskat filformat i rutan Filformat.

 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.