Grupprinciphantering för IT-experter

I det här avsnittet finns information om vanliga administrations- och felsökningsaktiviteter och verktyg för Grupprincip.

Användbara verktyg

I det här avsnittet beskrivs hämtningsbara filer på Microsofts webbplats och verktyg för den här versionen av Windows som hjälper dig att konfigurera och hantera Grupprincip.

Redigeraren för lokala grupprinciper

Redigeraren för lokala grupprinciper är en snapin-modul i MMC (Microsoft Management Console) som du kan använda vid redigering av lokala grupprincipobjekt (GPO). Snapin-modulerna Redigeraren för lokala grupprinciper och Gällande principuppsättning finns i Windows Server 2008 R2 och Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate samt Windows 7 Enterprise. Mer information finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815.

MMC-snapin-modulen finns på följande plats: %windir%\System32\gpedit.msc

Om du vill öppna den Redigeraren för lokala grupprinciper klickar du på Start, på Kör och skriver sedan gpedit.msc.

Konsolen Grupprinciphantering

För att kunna hantera domängrupprinciper i ett företag måste du först installera konsolen Grupprinciphantering (GPMC). GPMC består av en MMC-snapin-modul och en uppsättning skriptbara gränssnitt för hantering av Grupprincip. GPMC finns i verktygen för fjärrserveradministration (RSAT), som kan hämtas på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130862.

Med RSAT kan IT-administratörer fjärrhantera roller och funktioner i Windows Server 2008 R2 från en dator som kör Windows 7. RSAT innehåller stöd för fjärrhantering av datorer som kör antingen en Server Core-installation eller det fullständiga installationsalternativet för Windows Server 2008 R2.

Viktigt!

  • GPMC installeras inte automatiskt tillsammans med RSAT. Om du vill installera GPMC efter att du installerat RSAT klickar du på Program i Kontrollpanelen och klickar sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. Expandera Fjärrserveradministrationsverktyg och Funktionsadministrationsverktyg och markera sedan kryssrutorna Funktionsadministrationsverktyg och Verktyg för grupprinciphantering. Du kanske måste köra MMC med förhöjda privilegier även om ditt konto tillhör gruppen Datoradministratörer. Om du vill öppna MMC med förhöjda privilegier klickar du på Start, på Alla program, på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och pekar sedan på Kör som administratör. Om det visas ett säkerhetsmeddelande i Windows där du ska ge din tillåtelse till att programmet körs ska du klicka på Tillåt. Starta MMC genom att skriva mmc.exe i Kommandotolken som öppnas. Klicka på Arkiv i MMC-konsolträdet, klicka på Lägg till/ta bort snapin-modul, välj sedan Redigeraren för grupprincipobjekt och klicka på Lägg till.

Grupprincip-cmdletar för Windows PowerShell

Windows PowerShell är ett skal- och skriptspråk för kommandoraden i Windows som du kan använda för att automatisera flera av de aktiviteter som du utför i användargränssnittet med hjälp av konsolen Grupprinciphantering (GPMC). Till din hjälp för att utföra de här aktiviteterna finns över 25 cmdletar i Grupprincip. Varje cmdlet är ett enkelt kommandoradsverktyg med en funktion.

Du kan använda cmdletarna i Grupprincip för att utföra följande aktiviteter på domänbaserade grupprincipobjekt (GPO):

  • Upprätthålla grupprincipobjekt: Skapa, ta bort, säkerhetskopiera och importera grupprincipobjekt.

  • Associera grupprincipobjekt med Active Directory®-behållare: Skapa, uppdatera och ta bort grupprinciplänkar.

  • Ange arvsflaggor och behörigheter för Active Directory-organisationsenheter och domäner.

  • Konfigurera registerbaserade principinställningar och registerinställningar för grupprincip: Uppdatera, hämta och ta bort.

  • Skapa och redigera startgrupprincipobjekt.

Om du vill använda grupprincip-cmdlets i Windows PowerShell, måste du köra antingen Windows Server 2008 R2 i en domänkontrollant eller på en medlemsserver där GPMC är installerat, eller Windows 7 där verktyg för fjärrserveradministration (RSAT) är installerat. RSAT innehåller GPMC med dess cmdletar.

Du måste också använda kommandot för grupprincipen Import-Module för att importera grupprincipmodulen innan du använder cmdlets, i början av varje skript som använder dem och i början av varje Windows PowerShell-session.

Du kan använda GPRegistryValue -cmdlets för att ändra registerbaserade principinställningar och GPPrefRegistryValue -cmdlets för att ändra registerinställningsobjekt. Information om de registernycklar som är associerade med registerbaserade principinställningar finns i Referens till grupprincipinställningar. Denna referens är ett hämtningsbart kalkylblad.

Obs!

  • Mer information om grupprincip-cmdlets finns i Get-Help<cmdlet-namn> och Get-Help<cmdlet_name>-detaljerade cmdlets som visar grundläggande och detaljerad hjälp.

Hämta filer

Distribution

Information om distribution av Grupprincip finns i följande resurser på Microsofts webbplats:

Teknisk referens

Mer information om Grupprincip finns i följande tekniska referenser på Microsofts webbplats: