Video: Använda Windows XP Mode

Viktigt!

  • Efter 8 april 2014 går det inte längre att få teknisk support för Windows XP och Windows XP Mode. Det går heller inte längre att få uppdateringar som skyddar datorn. Det innebär att om du fortsätter använda Windows XP eller Windows XP Mode på en Windows 7-dator efter att supporten upphör kan datorn vara sårbar för säkerhetsrisker och virus. För att skydda din Windows 7-dator efter 8 april 2014 rekommenderar vi att du bara använder Windows XP Mode när du har kopplat bort datorn från Internet. Läs mer om upphörande av support för Windows XP.