När du ansluter en ny maskinvaruenhet till din dator försöker Windows att hitta och installera drivrutiner för enheten. Ibland kan du få ett meddelande om att en drivrutin är osignerad eller inte kan installeras av Windows. Du kan alltid välja om du vill installera en drivrutin som är osignerad eller som har ändrats.

En signerad drivrutin är en enhetsdrivrutin som innehåller en digital signatur. En digital signatur är ett elektroniskt säkerhetsmärke som anger programutgivaren samt om någon har ändrat det ursprungliga innehållet i drivrutinspaketet. Om en drivrutin har signerats av en utgivare som har verifierat identiteten med en certifikatutfärdare kan du vara säker på att drivrutinen verkligen kommer från utgivaren och att den inte har ändrats av någon.

I Windows visas något av följande meddelanden om en drivrutin inte är signerad, har signerats av en utgivare som inte har verifierat identiteten med en certifikatutfärdare eller har ändrats sedan den gavs ut:

Visa alla

Det går inte att verifiera utgivaren för drivrutinenWindows

Drivrutinen har ingen digital signatur eller så har den signerats med en digital signatur som inte har verifierats av en certifikatutfärdare. Installera bara drivrutinen om du har fått den från en skiva från den ursprungliga tillverkaren eller från systemadministratören

Drivrutinen har inte signerats

Drivrutinen har inte signerats av en verifierad utgivare. Paketet kan innehålla skadlig programvara som kan skada datorn eller stjäla information. I sällsynta fall kan legitima utgivare ändra drivrutiner efter det att de har signerats digitalt. Du bör endast installera en drivrutin som inte är signerad om du fick den från en skiva från den ursprungliga tillverkaren.

Tyvärr finns det ingen pålitlig källa med information som visar vem som har publicerat en osignerad drivrutin. Vem som helst kan ändra innehållet i en osignerad drivrutin. Den ursprungliga versionen av en osignerad drivrutin kan faktiskt komma från din enhetstillverkare, men om den är osignerad kan någon ha ändrat den. Det är omöjligt att säga om drivrutinen ändrades i syfte att åsamka skada. Nuförtiden signerar alla tillverkare sina drivrutiner digitalt innan de gör dem tillgängliga för allmänheten.

Windows kräver en digitalt signerad drivrutin

Drivrutiner som saknar en giltig signatur eller som har ändrats efter det att de har signerats kan inte installeras i 64-bitarsversioner av Windows. Det här meddelandet visas bara om du försöker installera en sådan drivrutin i en 64-bitarsverion av Windows.

Om något av de här meddelandena visas när du försöker installera drivrutiner kan du gå till tillverkarens supportwebbplats och hämta digitalt signerade drivrutiner för enheten.

Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.