Hur installerar och avinstallerar jag Internet Explorer 9?

Om du har Windows Vista eller Windows 7 kan du installera Windows Internet Explorer 9 och låta den ersätta din tidigare version av Internet Explorer.

Gå regelbundet till webbsidan Ladda ned Internet Explorer 9 och se om det finns uppdateringar till Internet Explorer 9. Om det finns en ny uppdatering behöver du bara starta installationen för att installera den senaste versionen.

Kommentar

 • Information om systemkraven för Internet Explorer 9 finns på webbsidan Systemkrav för Internet Explorer 9.

 • När du installerar Internet Explorer 9 installeras även annan programvara. Mer information finns på sidan Förutsättningar för att installera Internet Explorer 9.

 • Om du redan har installerat Internet Explorer 9 Beta eller Internet Explorer 9 Release Candidate (RC) följer du bara installationsanvisningarna nedan för att uppgradera till den slutliga versionen av Internet Explorer 9.

Så här installerar du Internet Explorer

 1. Gå till webbsidan Ladda ned Internet Explorer 9.

 2. Välj det språk du vill installera och din version av Windows och klicka sedan på Hämta.

 3. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och klicka sedan på Fortsätt i dialogrutan User Account Control.

 4. Klicka på något av följande:

  • Starta om nu (rekommenderas) (för att slutföra installationen nu).

  • Starta om senare

Obs!

 • När du har installerat Internet Explorer 9 kan du behöva uppdatera tilläggsprogram som redan är installerade (t.ex. Microsoft Silverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash eller Java). Du kan behöva gå till tillverkarens hemsida för att uppdatera tilläggsprogrammet. Mer information om tilläggsprogram finns på sidan Hantera tillägg i Internet Explorer 9.

Så här avinstallerar du Internet Explorer

Om du försöker avinstallera Internet Explorer på grund av problem med webbläsaren kan du först kontrollera om en lösning på problemet finns på sidan Internet Explorer 9 Hjälp och instruktioner.

Följande instruktioner gäller både Windows 7 och Windows Vista.

 1. Klicka på knappen Start Bild av knappen Start, skriv Program och funktioner i sökrutan och klicka sedan på Visa installerade uppdateringar i den vänstra rutan.
 2. Bläddra ned till Microsoft Windows under Avinstallera en uppdatering.

 3. Högerklicka på Windows Internet Explorer 9, klicka på Avinstallera och klicka sedan på Ja.

 4. Klicka på något av följande:

  • Starta om nu (om du vill slutföra avinstallationen av Internet Explorer 9 och återställa den tidigare versionen av Internet Explorer).

  • Starta om senare

Obs!

 • När du avinstallerar Internet Explorer 9 blir den tidigare installerade versionen av Internet Explorer tillgänglig på datorn. Du behöver inte installera den igen.

Om du inte kan avinstallera Internet Explorer med hjälp av de föregående stegen kan du gå till sidan om att avinstallera eller ta bort Internet Explorer 9 om den normala avinstallationsprocessen inte fungerar.