Hur förhindrar jag att en fil synkroniseras med en enhet i Windows Media Player?

Om du synkroniserar enheten automatiskt med Windows Media Player och du vill utesluta att en viss fil i synkroniseras med enheten, kan du hoppa över filen. Det finns flera sätt att att hoppa över filer: radera filen från enheten, ta bort filen från en spelningslista som automatiskt synkroniseras med enheten samt ta bort en fil med fel.

 • Radera filen från enheten

  Om du raderar en fil från enheten, och filen ingår i en spelningslista som synkroniseras med enheten, hoppas filen över nästa gång du synkroniserar med Windows Media Player.

  Om du senare vill att filen automatiskt ska synkroniseras med enheten, drar du filen från informationsfönstret till Synkroniseringslista i listvyn och klickar på Starta synkronisering.

 • Ta bort filen från en spelningslista som automatiskt synkroniseras med enheten

  Så här visar du innehållet i spelningslistor som konfigurerats att automatiskt synkroniseras med enheten:

  1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
   Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
  2. Klicka på fliken Synkronisera i biblioteket, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ och därefter på Konfigurera synkronisering.
  3. I dialogrutan Enhetsinställningar klickar du på den spelningslista du vill visa i listan Spelningslistor som ska synkroniseras.

 • Ta bort en fil med fel

  När du inte kan synkronisera en fil på grund av att något är fel kan du försöka lösa problemet och sedan synkronisera på nytt. Du kan också välja att förhindra att filen synkroniseras på nytt genom att klicka på FelBild av knappen Fel (vid filen i listan Synkroniseringsstatus i informationsfönstret) och sedan klicka på Hoppa över denna fil vid synkronisering. Du kan hoppa över alla filer som har samma fel genom att klicka på Hoppa över alla filer med detta fel vid synkronisering.

  Klicka på statusfältet på fliken Synkronisera i listvyn när du vill visa listan Synkroniseringsstatus i informationsfönstret.