Hur påverkar en sensor min sekretess?

När en sensor är aktiverad kan som standard alla program och användare på datorn komma åt informationen från sensorn. Windows visar när program får åtkomst till information om din plats genom att tillfälligt visa ikonen Sensorer för plats och annat Bild av ikonen Plats och andra sensorer i meddelandefältet. Ikonen visas i Windows första gången ett program eller en tjänst får åtkomst till datorns plats från en sensor.

En del program skulle kunna använda privat information (till exempel din plats) från sensorer utan tillåtelse. Du kan begränsa program från att få åtkomst till information från sensorer genom användarkonton. Mer information finns i Ändra vilka som kan komma åt information från en sensor. Mer information om hur du aktiverar och inaktiverar sensorer finns i Aktivera eller inaktivera en sensor.