Hur väljs vilka filer som ska säkerhetskopieras i Windows?

När du säkerhetskopierar filer med Windows Säkerhetskopiering, kan du låta Windows välja vad som säkerhetskopieras eller själv välja enskilda mappar och enheter som du vill säkerhetskopiera. Beroende på vad du väljer kommer säkerhetskopian att innehålla objekten som beskrivs i följande avsnitt.

Visa alla

Låta Windows välja

Om du låter Windows välja vad som säkerhetskopieras innehåller säkerhetskopian följande objekt:

 • Datafiler som sparas i bibliotek, på skrivbordet och i standardmappar för Windows, för alla som har ett användarkonto på datorn.

  Obs!

  • Endast lokala filer i bibliotek sparas i säkerhetskopian. Om biblioteket innehåller filer som har sparats på en enhet på en annan dator i ett nätverk, på Internet, på samma enhet som du sparar säkerhetskopian eller på en enhet som inte har formaterats med filsystemet NTFS, sparas de inte i säkerhetskopian.

  • Standardmapparna i Windows innefattar AppData, Kontakter, Skrivbord, Hämtade filer, Favoriter, Länkar, Sparade spel och Sökningar.

 • Om den enhet som du sparar säkerhetskopian på har formaterats med filsystemet NTFS och har tillräckligt med diskutrymme, sparas även en systemavbildning av dina program, Windows och alla drivrutiner och registerinställningar i säkerhetskopian. Den här systemavbildningen kan användas för att återställa datorns innehåll om hårddisken eller hela datorn skulle sluta att fungera. Mer information finns i Vad är en systemavbildning?

Låta mig välja

Du kan välja att säkerhetskopiera enskilda mappar, bibliotek och enheter.

Anmärkningar

 • Alla filer i kända systemmappar (mappar som innehåller filer som behövs för att köra Windows), och kända programfiler (filer som definieras som del av ett program i registret när programmet installeras) kommer inte att säkerhetskopieras även om de finns i en vald mapp.

 • Om en mapp eller enhet inte väljs, säkerhetskopieras inte innehållet i den mappen eller enheten.

Med Windows Säkerhetskopiering säkerhetskopieras inte följande objekt:

 • Programfiler (filer som definieras som en del av ett program i registret när programmet installeras).

 • Filer lagrade på hårddiskar som har formaterats med filsystemet FAT.

 • Filer i Papperskorgen.

 • Tillfälliga filer på enheter som är mindre än 1 GB.