Windows Media Player-fel

Ett felmeddelande visades när du använde Windows Media Player. Det finns dessvärre ingen specifik information om felet för närvarande.

En vanlig anledning till att filer inte spelas upp är att datorn har fel codec. Mer information om codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

Allmän hjälp om Windows Media Player finns på webbplatsen Microsoft Support. Du kan ställa frågor om Windows Media Player-fel i Windows-forumet. Experter finns till hands för att hjälpa till.