Inkludera mappar i ett bibliotek

I ett bibliotek samlas innehåll från olika mappar. Du kan inkludera mappar från olika platser i samma bibliotek och sedan visa och ordna filerna i de mapparna som en enda samling. Om du t.ex. lagrar några bilder på en extern hårddisk, kan du inkludera en mapp från den hårddisken i bildbiblioteket och sedan komma åt den mappens filer i bildbiblioteket när hårddisken är ansluten till datorn.

Bild av navigationsfönstret där bildbiblioteket visas med tre mappar
Navigeringsfönstret som visar bildbiblioteket med tre mappar

Mer information om vilka typer av mappar som kan inkluderas i ett bibliotek finns i Bibliotek: vanliga frågor.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du lägger till eller tar bort en mapp i ett bibliotek (1:17) (videoklippet kan vara på engelska)
Visa alla

Inkludera en mapp från datorn i ett bibliotek

 1. I Aktivitetsfältet klickar du på knappen Windows UtforskarenBild av knappen Windows Utforskaren..
 2. I navigeringsfönstret (det vänstra fönstret), navigerar du till mappen som du vill inkludera och klickar en gång på den (dubbelklicka inte).

 3. I verktygsfältet (ovanför fillistan), klickar du på Inkludera i bibliotek och sedan på ett bibliotek (till exempel dokumentbiblioteket).

Inkludera en mapp från en extern hårddisk i ett bibliotek

Kontrollera att den externa hårddisken är ansluten till datorn och att datorn kan identifiera enheten. (Mer information finns i Installera, visa och hantera enheter och skrivare.)

 1. I Aktivitetsfältetklickar du på Windows UtforskarenBild av knappen Windows Utforskaren..
 2. I navigeringsfönstret (vänster ruta), klickar du på Dator och går sedan till den mapp där den externa hårddisken finns som du vill inkludera.

 3. I verktygsfältet (ovanför fillistan), klickar du på Inkludera i bibliotek och sedan på ett bibliotek (till exempel dokumentbiblioteket).

Obs!

 • Mappar från flyttbara medier (t.ex. CD- och DVD-skivor) och en del USB-flashminnen kan inte inkluderas i ett bibliotek.

Inkludera en nätverksmapp i ett bibliotek

En nätverksmapp måste läggas till indexet eller göras tillgänglig offline innan den kan inkluderas i ett bibliotek. Information om hur du gör en nätverksmapp tillgänglig offline finns i Bibliotek: vanliga frågor.

 1. I Aktivitetsfältetklickar du på Windows UtforskarenBild av knappen Windows Utforskaren..
 2. Gör något av följande:

  • I navigeringsfönstret (till vänster) klickar du på Nätverk och navigerar sedan till nätverksmappen som du vill ska ingå.

  • Klicka på ikonen på vänster sida i adressfältet, skriv sökvägen för nätverket, tryck på Retur och navigera sedan till mappen som du vill inkludera.

 3. I verktygsfältet (ovanför fillistan), klickar du på Inkludera i bibliotek och sedan på ett bibliotek (till exempel dokumentbiblioteket).

Obs!

 • Om alternativet Inkludera i bibliotek inte visas innebär det att nätverksmappen inte är indexerad eller inte är tillgänglig offline.

Ta bort en mapp från ett bibliotek

När du inte längre behöver övervaka en mapp i ett bibliotek, kan du ta bort den. När du tar bort en mapp från ett bibliotek tas mappen och dess innehåll bort från den dess ursprungliga plats.

 1. I Aktivitetsfältetklickar du på Windows UtforskarenBild av knappen Windows Utforskaren..
 2. I navigeringsfönstret (vänster ruta), klickar du på det bibliotek som du vill ta bort mappar från.

 3. I biblioteksrutan (ovanför fillistan), bredvid Innehåller, klickar du på Platser.

 4. I dialogrutan som visas klickar du på den mapp du vill ta bort, klickar på Ta bort och sedan på OK.