Det finns flera sätt att ansluta en skrivare till datorn. Vilket alternativ du väljer beror på själva enheten och om du är hemma eller på arbetet.

Läs alltid de specifika anvisningar som finns i informationen som medföljde skrivarmodellen.

Titta på det här videoklippet för information om hur du installerar en skrivare (1:40)

Lokala skrivare

Det vanligaste sättet att installera en skrivare är att ansluta den direkt till datorn. Det här kallas lokal skrivare.

Om din skrivare är av typen Universal Serial Bus (USB) bör den upptäckas automatiskt av Windows när du ansluter den.

Om du installerar en trådlös skrivare som ansluter till datorn via ett trådlöst nätverk (Wi‑Fi) kan du använda guiden Lägg till en enhet när du installerar skrivaren. Fler anvisningar finns i Ansluta till Bluetooth och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter.

Om det är en äldre modell som ansluts via en seriell port eller parallellport måste du kanske installera den manuellt.

Så här installerar du (lägger till) en lokal skrivare

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Kontrollera på sidan Välj en skrivarport att knappen Använd en befintlig port och den rekommenderade skrivarporten är markerade och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera skrivartillverkaren och skrivarmodellen på sidan Installera skrivardrivrutinen och klicka sedan på Nästa.

  • Om skrivaren inte är med i listan klickar du på Windows Update och väntar medan Windows söker efter ytterligare drivrutiner.

  • Om ingen är tillgänglig och du har installationsskivan, klickar du på Disk finns och bläddrar till mappen med skrivardrivrutinen. (Mer hjälp hittar du i handboken för skrivaren.)

 6. Slutför stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips!

Nätverksskrivare

På en arbetsplats är många skrivare nätverksskrivare. De ansluts direkt till ett nätverk som fristående enheter. Det finns också billiga nätverksskrivare för hemmet. Mer information finns i Installera en skrivare i ett hemnätverk.

Så här installerar du en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare

Om du försöker lägga till en nätverksskrivare på din arbetsplats måste du vanligtvis veta namnet på skrivaren. Kontakta nätverksadministratören om du inte hittar det.

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. I listan över tillgängliga skrivare väljer du den du vill använda och klickar sedan på Nästa. (Om datorn är ansluten till ett nätverk visas bara skrivare som finns med i Active Directory för din domän i listan.)

 5. Installera skrivardrivrutinen på datorn om du uppmanas till det, genom att klicka på Installera drivrutin. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 6. Slutför stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips!

 • Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i nätverket, som t.ex. Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare, eller skrivare som är anslutna till en annan skrivare och delas ut i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare.

 • Du kan kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Mer information finns i Skriva ut en testsida.

OBS!

Ta bort en skrivare

Om du har slutat att använda en skrivare kan du ta bort den från Enheter och skrivare.

Så här tar du bort en skrivare

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Högerklicka på skrivaren som du vill ta bort, klicka på Ta bort enhet och sedan på Ja.

  Om du inte kan ta bort skrivaren högerklickar du på den igen, klickar på Kör som administratör och sedan på Ta bort enhet och på Ja. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Om du har en flerfunktionsskrivare eller en allt-i-ett-skrivare kan du oftast ta bort den från Enheter och skrivare utan att andra enhetsfunktioner påverkas. Exempelvis kan enhetens fax- eller skannerikon fortfarande visas.

 • Du kan inte avinstallera en skrivare om du har filer kvar i utskriftskön. Avbryt utskrifterna eller vänta tills Windows har skrivit ut dem. När inget är kvar i kön tar Windows bort skrivaren.

 • Mer information om hur du avbryter utskrifter finns i Visa, pausa eller avbryta utskrifter.

Mer information om utskrifter finns i Komma igång med utskrifter.