Lämna en hemgrupp

Om du inte längre vill tillhöra en hemgrupp kan du lämna den genom att ta bort datorn från den. När du har lämnat en hemgrupp kan du inte längre komma åt filer och skrivare som andra personer har delat i den hemgruppen. Om alla lämnar en hemgrupp tas hemgruppen bort.

Titta på det här videoklippet för information om hur du lämnar en hemgrupp (0:51) (videoklippet kan vara på engelska)

Lämna en hemgrupp

  1. Öppna Hemgrupp genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, skriva hemgrupp i sökrutan och sedan klicka på Hemgrupp.

  2. Klicka på Lämna hemgruppen.

  3. Klicka på Lämna hemgruppen och sedan på Slutför.

    Bild av dialogrutan Lämna hemgruppen
    Dialogrutan Lämna en hemgrupp

OBS

  • När du lämnar en hemgrupp lämnar även alla användarkonton på din dator hemgruppen.