Göra det lättare att fokusera på uppgifter

Du kan göra det enklare att läsa genom att minska mängden information på skärmen samt konfigurera tangentbordet så att det blir enklare att skriva.

De här inställningarna kan ändras på sidan Underlätta fokusering på läs- och skrivaktiviteter i Hjälpmedelscenter.

 1. Öppna sidan Justera inställningar för att läsa och skriva genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjäpmedelscenter och sedan på Justera inställningar för att läsa och skriva.

 2. Markera de alternativ du vill använda:

  • Aktivera Skärmläsaren. Med det här alternativet anger du att Skärmläsaren ska köras när du loggar in i Windows. Skärmläsaren läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex. felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn. Mer information om hur du använder Skärmläsaren finns i Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren.

  • Ta bort bakgrundsbilder. Med det här alternativet tar du bort oviktigt, överlappande innehåll och bakgrundsbilder så att bildskärmen blir tydligare och lättare att se.

  • Aktivera Tröga tangenter Med det här alternativet anger du att Tröga tangenter ska köras när du loggar in i Windows. I stället för att trycka på tre tangenter samtidigt (som när du måste trycka på Ctrl, Alt, och Del samtidigt för att logga in i Windows) kan du trycka på en tangent genom att aktivera Tröga tangenter och ändra inställningarna. På så sätt kan du trycka på en låstangent och låta den vara aktiv tills du trycker på en annan tangent.

  • Aktivera Låstangenter. Med det här alternativet anger du att Låstangenter ska köras när du loggar in i Windows. Med Låstangenter spelas en ljudsignal upp varje gång du trycker på Caps Lock, Num Lock eller Scroll Lock. De här signalerna kan förhindra att du trycker ned en tangent utan att veta om det.

  • Aktivera Filtertangenter. Med det här alternativet anger du att Filtertangenter ska köras när du loggar in i Windows. Du kan ange att Windows ska ignorera tangenttryckningar som sker i tät följd eller som hålls ned oavsiktligt i flera sekunder.

  • Inaktivera alla onödiga animeringar. Med det här alternativet inaktiverar du animeringseffekter, t.ex. uttoningar, när fönster och andra objekt stängs.

  • Välja hur länge dialogrutor med Windows-meddelanden ska visas. Med det här alternativet kan du välja hur länge meddelanden ska visas på skärmen innan de stängs.

  • Förhindra att fönster ordnas automatiskt om de flyttas till kanten på skärmen. Med det här alternativet kan du förhindra att fönster automatiskt ändrar storlek och dockas längs med sidorna av skärmen när du flyttar dem dit.