Du kan göra det lättare att se text och andra objekt på skärmen, till exempel ikoner, genom att förstora texten eller objekten. Det kan du göra utan att ändra skärmupplösningen på skärmen. Du kan alltså öka eller minska storleken på text eller objekt på skärmen, men bibehålla bildskärmens upplösning.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar textstorleken på skärmen (1:37)

Så här gör du texten på skärmen större eller mindre

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Mindre - 100 % (standard). Text och andra objekt visas i normal storlek.

  • Medel - 125 %. Text och andra objekt visas i 125 procent av normal storlek.

  • Större - 150 %. Text och andra objekt visas i 150 procent av normal storlek. Det här alternativet visas endast om bildskärmen har stöd för en upplösning på minst 1200 x 900 bildpunkter.

 3. Klicka på Verkställ.

  Om du vill se ändringen stänger du alla program och loggar sedan ut ur Windows. Ändringen verkställs nästa gång du loggar in.

Du kan även visa text som större eller mindre genom att ändra på skärmupplösningen. Om du använder en LCD-skärm eller en bärbar dator bör du använda den rekommenderade upplösningen så att texten inte blir suddig. Det är den optimala upplösningen för en LCD-skärm eller en bärbar dator, eftersom den är anpassad till skärmens storlek. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Bild av Bildskärm på Kontrollpanelen
I Bildskärm kan du ändra storleken på text och andra objekt på skärmen utan att ändra skärmupplösningen.
Visa alla

Skapa en anpassad DPI-skalning

I Windows finns tre fördefinierade inställningar (100 %, 125 % och 150 %) som du kan använda om du vill att text, ikoner och andra objekt på skärmen ska visas i större storlek än normalt. Det är det snabbaste och enklaste sättet att ändra storlek på dem. Om du vill kan du även ändra storleken genom att välja en siffra mellan 100 och 500 procent av normal storlek med den anpassade skalan för punkter per tum (dpi).

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Klicka på Ställ in anpassad textstorlek (DPI) i det vänstra fönstret.

 3. Klicka på skalan (linjalen), dra reglaget till det procenttal som du vill öka till (100-500 %) och klicka sedan på OK. (Om du vill kan du skriva en siffra mellan 100 och 500 i rutan bredvid Använd denna procentandel av normal storlek och sedan klicka på OK.)

 4. Klicka på Verkställ i fönstret Bildskärm.

  Om du vill se ändringen stänger du alla program och loggar sedan ut ur Windows. Ändringen verkställs nästa gång du loggar in.

  Bild av dialogrutan Anpassa DPI-inställning
  Anpassa storleken på texten som visas på skärmen.

Obs!

 • Om du väljer ett DPI-värde (punkter per tum) som är för högt för din bildskärm kan storleken på vissa objekt ökas så mycket att de inte får plats på skärmen.

Så här gör du text och andra objekt på skärmen tydligare i program som inte har anpassats för höga DPI-värden

Om du ställer in DPI (punkter per tum) till ett högre värde än 144 och kör Aero (den bästa visuella upplevelsen av Windows) kan text och andra objekt på skärmen bli suddiga i en del program som inte är anpassade för höga DPI-värden i den här versionen av Windows. Du kan undvika det genom att använda samma DPI-skalning som i Windows XP.

Detalj ur dialogrutan Anpassa DPI-inställning
Vissa program ser bättre ut om samma DPI-skalning som i Windows XP används.
 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Klicka på Ställ in anpassad textstorlek (DPI) i det vänstra fönstret.

 3. Markera kryssrutan Använd samma DPI-skalning som i Windows XP och klicka därefter på OK.

  Om du vill se ändringen stänger du alla program och loggar sedan ut ur Windows. Ändringen verkställs nästa gång du loggar in.