Minimera fönster på skrivbordet med Shake

Du kan använda Shake om du snabbt vill minimera alla öppna fönster förutom fönstret som du skakar. På så sätt kan du spara tid om du bara vill visa ett fönster utan att behöva minimera alla andra öppna fönster ett i taget. Du återställer sedan fönstren genom att skaka det öppna fönstret på nytt.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du minimerar fönster på skrivbordet med Shake (0:59) (videoklippet kan vara på engelska).

Obs!

  • Vissa fönster, t.ex. öppna dialogrutor, kan inte mimimeras med Shake.

Så här minimerar du fönster med Shake

  • Dra (eller skaka) namnlisten snabbt fram och tillbaka för det fönster som du vill ska förbli öppet.

    Du återställer de minimerade fönstren genom att skaka det öppna fönstret på nytt.

Tips!

  • Du kan minimera alla öppna fönster utom det aktiva fönstret genom att trycka på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +HOME. Om du vill återställa alla fönster trycker du på Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +HOME igen.