Nätverk och delning: rekommenderade länkar

I ett hem- eller kontorsnätverk kan du dela en Internetanslutning eller en skrivare, visa och arbeta med delade filer och spela spel för flera deltagare.