Öppna Windows Media Center automatiskt när Windows startas

Du kan konfigurera Windows Media Center så att det startas automatiskt när du startar datorn och Windows. Det här kan vara praktiskt om datorn ingår i ett hemmabiosystem.

(Om du inte har någon fjärrkontroll till Media Center kan du följa dessa steg med en mus.)

  1. Använd Media Center-fjärrkontrollen och tryck på den gröna startknappen Bild av den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen om du vill öppna Media Center.
  2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, välj Inställningar, Allmänt och sedan Start- och fönsterbeteende.

  3. Markera kryssrutan Starta Windows Media Center när Windows startar och välj Spara.

Information om hur du stänger av datorn eller försätter den i viloläge med hjälp av Media Center finns i Stänga av datorn med hjälp av Windows Media Center.