Spela upp DVD-skivor i Windows Media Center: Vanliga frågor

Nedan visas svar på några vanliga frågor om uppspelning av DVD-skivor i Windows Media Center.

Information om hur du spelar upp en DVD-skiva finns i Spela upp en cd eller dvd i Windows Media Center.

Visa alla

Varför hörs inget ljud när jag tittar på en DVD-skiva?

Det finns flera orsaker till att detta händer. Försök med följande:

 • Om du använder ett Dolby-ljudsystem kan du kontrollera att inställningarna för DVD-ljud i Media Center är korrekta:

  1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på DVD och klicka sedan på Ljud.

  2. Avmarkera kryssrutan bredvid Automatisk volym, välj det alternativ under Inställning för Dolby-avkodare som överensstämmer med ditt system och klicka på Spara.

 • Om du använder särskilda datorhögtalare kontrollerar du att de är anslutna till linjeutgången på datorn och att de är aktiverade och fungerar som de ska.

  Bild på mikrofonanslutning, ingångsanslutning och utgångsanslutning
  Mikrofonkontakt, linjeingång och linjeutgång på en typisk stationär dator

  Mer information finns i Ansluta en mikrofon, mediaspelare eller annan ljudenhet till datorn.

 • Kontrollera att volymen inte är för låg eller avstängd. Skruva upp volymen (eller sätt på den) i Media Center genom att klicka på Öka volymenBild av knappen Öka volymen flera gånger tills volymen är så hög som du vill ha den. (När du ändrar volymen i Media Center ändras även huvudnivån i Windows. Mer information finns i Ändra ljudvolym på datorn.)
 • Försök med att konfigurera högtalarna i Media Center:

  1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Center och därefter på Konfigurera högtalare.

  2. Följ anvisningarna för att konfigurera och testa högtalarna i Media Center.

 • Kontrollera att ljudkortet känns igen och att du har installerat den senaste drivrutinen. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Varför är videobilden förvrängd när jag tittar på en DVD-skiva?

Det kan bero på att ett annat program för uppspelning av DVD-skivor är installerat på datorn. Vissa program för uppspelning av DVD installerar ytterligare programvara som används för att avkoda DVD-videoinnehåll. Om problemet kvarstår i Media Center kan du prova med att avinstallera det andra programmet för uppspelning av DVD.

Varför spelas DVD-skivan inte upp?

Det kan finnas flera orsaker till att detta händer:

 • Ett annat program för uppspelning av DVD är installerat på datorn och förhindrar att Media Center spelar upp DVD-skivan. Prova med att stänga det andra programmet. Om det inte hjälper kanske du måste avinstallera det.

 • DVD-enheten är inaktiverad, eller så har du kanske inte installerat rätt drivrutin på datorn. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 • Skärmupplösningen är inte kompatibel med DVD-skivan som du försöker spela upp. Då måste du kanske ändra skärmupplösningen på datorn. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

 • Kabeln som du använder för att ansluta datorn till skärmen är inte kompatibel med DVD-skivan som du försöker spela upp. Om du använder en äldre typ av kabelanslutning måste du kanske ansluta datorn till skärmen med en VGA-, DVI- eller HDMI-kabel i stället. Mer information om kabeltyper och -anslutningar finns i Ansluta datorn till en TV.

 • DVD-enheten är inte kompatibel med den typ av DVD-skiva som du försöker spela upp. Vissa enheter kan till exempel bara läsa DVD+R- eller DVD-R-skivor. Om du försöker spela upp en bränd DVD-skiva som DVD-ROM-enheten inte stödjer, spelas DVD-skivan inte upp.

 • DVD-skivan är kodad för en annan region. De flesta DVD-spelare för datorer fungerar bara med DVD-skivor som har kodats för samma region som datorn köptes in i. Om du köper en DVD-skiva i ett land och försöker spela upp den på en dator från ett annat land, är det inte säkert att DVD-skivan spelas upp.

Varför visas fel eller ingen filminformation eller omslagsbild för DVD-skivan?

Det kan finnas flera orsaker till att detta händer:

 • Du är inte ansluten till Internet eller så har Internet-anslutningen avbrutits tillfälligt. Media Center försöker oftast att hämta den här informationen från Internet.

 • Filminformation och skivomslag är inte tillgängliga för DVD-skivan som du försöker spela upp.

 • Media Center är konfigurerat så att den här informationen inte hämtas när du sätter i en DVD-skiva. Inställningen kan ändras så att Media Center hämtar filminformationen:

  1. Se till att Internetanslutningen fungerar som den ska.

  2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt och sedan på Alternativ för automatisk hämtning.

  3. Markera kryssrutan Hämta CD-skivomslag, medieinformation om DVD-skivor och filmer och Internettjänster från Internet.

  4. Klicka på Spara.

Varför öppnas ett annat program varje gång jag sätter i en DVD-skiva i datorn?

Det här beror på inställningarna för Spela upp automatiskt. Om du alltid använder Media Center för att titta på DVD-skivor kan du ändra inställningarna för Spela upp automatiskt så att inget program öppnas automatiskt när du sätter i en DVD-skiva. Se sedan till, när du sätter i en DVD-skiva, att Media Center visas i helskärmsläge genom att klicka på knappen MaximeraBild på knappen Maximera. DVD-skivan bör spelas upp automatiskt.

Så här ändrar du inställningarna för Spela upp automatiskt:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. Bredvid DVD-film gör du något av följande:

  • Om du vill att dialogrutan Spela upp automatiskt aldrig ska visas markerar du Ingen åtgärd.

  • Om du vill välja en åtgärd varje gång du sätter i en DVD-skiva väljer du Fråga mig varje gång.