Spela upp musik i Windows Media Center: Vanliga frågor

Nedan visas svar på några vanliga frågor om uppspelning av musik och andra ljudfiler i Windows Media Center. Mer information, inklusive hur du styr uppspelningen av ljudfiler, finns i Lyssna på musik i Windows Media Center.

Visa alla

Hur kan jag se min musik i Media Center?

Musikfiler som lagras i mapparna Min musik eller Delad musik visas som standard i Media Center. Du kan också lägga till fler mappar som Media Center kan övervaka, till exempel mappar på en extern hårddisk eller i ett nätverk. Mer information finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Om du inte ser dina musik- eller ljudfiler i Media Center kan det bero på något av följande:

 • Mapparna som övervakas av musikbiblioteket har ändrats. Du kan lägga till eller ta bort mappar från musikbiblioteket i Media Center, eller utanför Media Center i Utforskaren. När du anpassar ett bibliotek i Utforskaren kommer innehållet som visas i Media Center automatiskt att uppdateras. Information om hur du ändrar ett bibliotek utanför Media Center finns i Arbeta med bibliotek.

 • Mappen med musik finns på en plats som för närvarande inte är tillgänglig. Om musiken lagras i en nätverksmapp måste datorn vara ansluten till det nätverket. Om musiken lagras på en extern hårddisk måste enheten vara inkopplad.

Varför visas inte någon albuminformation (som t.ex. skivomslag)?

Det kan bero på att albuminformationen inte fanns tillgänglig när du rippade – eller kopierade – albumet till datorn. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet när du rippar album till datorn. Om du redan har rippat albumet till datorn kan du försöka hämta albuminformationen med Windows Media Player. När du har gjort detta kommer det att visas i Media Center också. Mer information finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player.

Varför hörs det inget?

Det finns flera orsaker till att detta händer. Försök med följande:

 • Kontrollera att volymen inte är för låg eller avstängd. Skruva upp volymen (eller sätt på den) i Media Center genom att klicka på Öka volymenBild av knappen Öka volymen flera gånger tills volymen är så hög som du vill ha den. (När du ändrar volymen i Media Center ändras även huvudnivån i Windows. Mer information finns i Ändra ljudvolym på datorn.)
 • Kontrollera att högtalarna är anslutna och fungerar. De flesta datorhögtalare ska vara anslutna i uttaget line-in på datorn.

  Bild på mikrofonanslutning, ingångsanslutning och utgångsanslutning
  Mikrofon, linjeingång och linjeutgång på en typisk stationär dator

  Mer information finns i Ansluta en mikrofon, mediaspelare eller annan ljudenhet till datorn.

 • Försök med att konfigurera högtalarna i Media Center:

  1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt, Konfigurera Windows Media Media Center och därefter på Konfigurera högtalare.

  2. Följ anvisningarna för att konfigurera och testa högtalarna i Media Center.

 • Kontrollera att ljudkortet känns igen och att du har installerat den senaste drivrutinen. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Varför spelas musikfilen inte upp?

Det kan bero på något av följande:

 • Om ett codec-fel har uppstått innebär det att ljudfilen som du försöker spela inte stöds i Media Center. Du kan försöka installera en codec i Windows för att lösa problemet. Mer information finns i Filtyper som stöds av Windows Media Center. Fler svar på vanliga frågor om codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

 • Filen kan vara skadad. Mer information finns i Skadade filer: vanliga frågor.

 • Filen kan vara lagrad på en nätverksplats om inte är tillgänglig för närvarande. Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket och att lagringsenheten är påslagen.

 • Dina användningsrättigheter för en fil kan ha upphört att gälla. Media Center bör uppmana dig att hämta användningsrättigheterna innan du kan börja spela filen. Mer information finns i DRM för Windows Media Player: vanliga frågor och svar.

Hur spelar jag en ljud-CD eller DVD i Media Center?

Starta Media Center och sätt sedan in CD:n eller DVD:n i lämplig enhet på datorn – skivan bör spelas upp automatiskt. Mer information finns i Spela upp en cd eller dvd i Windows Media Center.

Om CD- eller DVD-enheten inte kan läsa skivan alls kan det bero på att du inte har den senaste drivrutinen installerad i datorn. Information om installation av drivrutiner finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Finns det någon grafisk equalizer i Media Center så att jag kan finjustera hur musiken låter?

Nej, men det finns en i Windows Media Player. Om du ändrar de grafiska equalizerinställningarna i Windows Media Player kommer de att användas i Media Centers ljuduppspelningar också. Mer information finns i Ändra bas, stereo och andra ljudeffekter i Windows Media Player.