Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Du kan använda energischeman för att minska energiförbrukningen i en dator, maximera systemets prestanda och balansera energiförbrukning och prestanda. Mer information om hur du får batteriet i en bärbar dator att räcka längre finns i avsnittet Spara batteri.

Här är några svar på vanliga frågor om energischeman.

Visa alla

Vilka energischeman är tillgängliga?

Windows innehåller följande energischeman som hjälper dig att hantera datorns strömförbrukning:

 • Balanserat. Ger goda prestanda när du behöver dem, och sparar energi under perioder av inaktivitet. Detta är det bästa energischemat för de flesta.

 • Energisparläge. Sparar energi genom att reducera systemets prestanda och skärmens ljusstyrka. Det här schemat kan hjälpa användare med bärbara datorer att maximera arbetstiden för varje batteriladdning.

 • Hög prestanda. Maximerar skärmens ljusstyrka och kan i vissa fall öka datorns prestanda. Det här schemat använder mycket mer energi och gör att batteriet i en bärbar dator räcker kortare tid mellan laddningarna.

  Obs!

  • Hög prestanda visas inte i batterimätaren som standard. Om du vill aktivera Hög prestanda öppnar du Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du energialternativ och klickar sedan på Energialternativ. Klicka på Visa ytterligare scheman under Markera ett energischema och klicka sedan på Hög prestanda.

Om inget schema passar dina behov kan du skapa egna energischeman genom att utgå från ett schema. Mer information finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema. Datortillverkaren kan också tillhandahålla ytterligare energischeman.

Hur väljer jag ett annat energischema?

Om du använder en bärbar dator klickar du på batteriikonen Bild av batteriikon i meddelandefältet i Aktivitetsfältet och väljer sedan ett av de energischeman som visas i batterimätaren. Som standard visas Balanserat och Energisparläge i batterimätaren. Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman, och kan eventuellt anpassa batterimätaren.
Bild av en batterimätare som visar energisparlägen
Batterimätare som visar energischeman

Gör så här om du inte använder en bärbar dator eller om du vill använda ett energischema som inte visas i batterimätaren:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Markera ett energischema på sidan Markera ett energischema.

  Om du inte ser det energischema du vill använda klickar du på Visa ytterligare scheman.

Kan jag skapa ett energischema?

Ja. Du kan skapa och anpassa dina egna energischeman. Mer information finns i avsnittet Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

Varför kan jag inte ta bort ett energischema?

De enda energischeman du kan ta bort är de du själv skapar, och scheman skapade av tillverkaren av datorn. Du kan inte ta bort schemana Balanserat, Energisparläge eller Hög prestanda eller det schema som används (det aktiva schemat). Mer information om hur du tar bort ett energischema finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

En annan förklaring är att du saknar nödvändiga användarrättigheter för att ta bort en plan, på grund av att systemadministratören har ändrat behörigheterna som är associerade med schemat.

Varför kan jag inte ändra energiinställningar?

Dina användarrättigheter, dvs. de begränsningar som anges av systemadministratören eller datorns maskinvarukonfiguration, kan begränsa vilka inställningar du kan ändra. Om datorn finns i ett nätverk i en organisation, som en skola eller ett företag, kan organisationens systemadministratör ha gjort så att vissa inställningar inte är tillgängliga eller till och med tagit bort dem med hjälp av Grupprincip. Om du tror att Grupprincip förhindrar att du ändrar en inställning som du behöver ändra, kontaktar du systemadministratören.

Om du vill ändra energiinställningarna på en dator som du är ansluten till via Anslutning till fjärrskrivbord, måste du vara inloggad som administratör på fjärrdatorn.

Mer information om hur du ändrar inställningar för energischeman finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

Artikel-ID: MSW700054