X

Kalkylatorn

Vi gav Kalkylatorn en fräsch look och nya funktioner, bl.a. nya programmerar- och statistiklägen. Enhetskonverteringen räknar om Celsius till Fahrenheit, ounce till gram och joule till BTU. Med praktiska beräkningsmallar kan du enklare beräkna exempelvis bränsle- och leasingkostnader.

Beräkningshistoriken visar dina tidigare beräkningar, och om du har en dator med pekskärm kan du utföra beräkningar genom att trycka på skärmen.

Bild av Kalkylatorn i Windows
Kalkylatorn klarar mycket mer än att bara räkna.