Startreparation

Problem med att starta en dator kan vara svåra att få bukt med eftersom Windows inte har haft möjlighet att hämta sin arsenal av felsökningsverktyg. Vissa människor ger helt enkelt upp och installerar om Windows.

Med Startreparation kan du förhindra tidskrävande ominstallationer genom att diagnostisera och reparera problem som gör att Windows inte kan starta.

Startreparation har utformats för att starta automatiskt om Windows identifierar ett startproblem. Mer information om hur du använder Startreparation och vad du gör om verktyget inte startar automatiskt finns i Startreparation: vanliga frågor och svar.

Bild på Startreparation
Med verktyget Startreparation i Windows 7 kan du åtgärda problem som gör att Windows inte kan starta.