Läs licensvillkoren för programvara från Microsoft

Licensvillkoren för programvara från Microsoft innehåller information om villkoren för användning av programvara från Microsoft. Licensvillkoren varierar för olika utgåvor av Windows 7.

Ta reda på vilken version av Windows 7 som körs på datorn

  • Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, högerklicka på Datorn och klicka sedan på Egenskaper.

    Den utgåva av Windows 7 som körs visas under Windows-utgåva långt upp i fönstret.

Läsa licensvillkoren

  1. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen och klicka sedan på Dator på Start-menyn.
  2. Under Hårddiskenheter dubbelklickar du på enheten här Windows är installerat. Oftast är det enheten (C:).

  3. Dubbelklicka på Windows-mappen, dubbelklicka på mappen System32, dubbelklicka på mappen en-US, dubbelklicka på mappen Licenser och dubbelklicka sedan på mappen _Default.

  4. Dubbelklicka på mappen som motsvarar den utgåva av Windows 7 som är installerad på din dator och dubbelklicka sedan på licens.

    Licensen öppnas i ett nytt fönster.