Ange inspelningsalternativ i Windows Media Center

Du kan anpassa hur TV-program spelas in i Windows Media Center. Exempelvis kan du prioritera vissa inspelningar framför andra eller ändra inspelningskvaliteten för kommande inspelningar.

Om du är osäker på hur du ska komma igång med att använda Media Center för att spela in TV på datorn, kan du läsa avsnittet Spela in TV i Windows Media Center.

Om du har problem med att se på eller spela in TV-program, kan du läsa mer i Varför spelades inte ett teveprogram in i Windows Media Center? och Titta på TV i Windows Media Center: vanliga frågor och svar.

Visa alla

Ändra platsen där TV-program spelas in i Media Center

När ett TV-program spelas in i Media Center, lagras filen i mappen Inspelade program på din primära hårddisk (vanligtvis på C:\Users\Public\Recorded TV). Om du har en annan hårddisk installerad på datorn eller en en extern lagringsenhet, kan du ändra var inspelade TV-program lagras i Media Center.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Lagring av inspelningar.

 3. Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Spela in på enhet om du vill välja en ny enhet där inspelade TV-program ska lagras. (Om det inte finns fler enheter installerade på eller anslutna till datorn, är dessa knappar inte tillgängliga.)
 4. Klicka på Spara.

Tips!

 • Om du inte är säker på hur mycket ledigt utrymme en viss enhet har, markerar du enheten och kontrollerar diagrammet under Total inspelningstid innan du sparar.

 • Begränsa mängden hårddiskutrymme som kan användas för inspelade program i Media Center genom att ange en lägre siffra i Maxgräns för TV.

Ändra mapparna som övervakas för TV-program i Media Center

Trots att det bara går att spela in TV-program på en plats i taget i Media Center, kan flera platser övervakas för inspelat innehåll. Detta kan vara bra om du spelar in många TV-program och vill lagra några av dem på en annan plats.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla programs och sedan på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Mediebibliotek.

 3. Klicka på Lägg till mappar i biblioteket och följ anvisningarna för att välja en ny mapp (eller mappar) som du vill ska övervakas för inspelade TV-program i Media Center.

  Mer information finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Styra när program ska tas bort automatiskt

Du kan ändra standardinställningarna för att bestämma när inspelade TV-program ska tas bort automatiskt.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla programs och sedan på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på TV, klicka på Inspelning och klicka sedan på Standardvärden för inspelning.

 3. Markera något av följande under Behåll:

  • Tills utrymmet behövs: Inspelningar tas automatiskt bort för att göra plats för nya.

  • En vecka: Inspelningen tas automatiskt bort en vecka efter att den spelades in.

  • Tills jag tittat: Inspelningen tas automatiskt bort när du har tittat klart på den.

  • Tills jag tar bort: Inspelningarna tas inte bort automatiskt.

 4. Klicka på Spara.

Ändra start- och sluttid för en inspelning

I Media Center startar inspelningen av ett program automatiskt två minuter före angiven tidpunkt och stoppas tre minuter efter angiven tidpunkt. Du kan ändra de här inställningarna om du vill ha mer tid före eller efter inspelningen.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla programs och sedan på Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Media Center, klicka på Inställningar, TV, Inspelning och därefter på Standardvärden för inspelning.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Starta när det är möjligt om du vill välja när du vill starta en inspelning.
  • Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Stoppa när det är möjligt om du vill välja när du vill avsluta en inspelning.
 4. Klicka på Spara.

Ändra alternativen för att spela in en serie

När du schemalägger inspelningen av en TV-serie, spelas avsnitten automatiskt in i Media Center utifrån de alternativ som du anger här.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla programs och sedan på Windows Media Center.
 2. På startskärmen för Media Center bläddrar du till Aktiviteter, klickar på Inställningar följt av TV och Inspelare. Klicka slutligen på Standardinställningar för inspelning.

 3. Rulla till avsnittet Standardinställningar för inspelning av serier.

 4. Välj något av följande alternativ:

  • Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Visa typ om du enbart vill spela in nya avsnitt, repriser eller live-avsnitt.
  • Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Kanaler om du vill spela in program i serien på alla kanaler eller bara på en viss kanal.
  • Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Sändningstid om du vill spela in program i serien vid vilken tid som helst, eller bara vid en specifik tidpunkt.
  • Välj hur många inspelningar från den här serien som ska behållas innan äldre avsnitt automatiskt tas bort under Behåll upp till.

 5. Klicka på Spara.

Obs!

 • När du spelar in ett TV-program eller en film sparas filen som Inspelade program i Windows med filnamnstillägget WTV. Information om hur du konverterar WTV-filer till DVR-MS (den äldre filtyp som användes i tidigare versioner av Media Center) finns i Konvertera en inspelad TV-fil (WTV) till ett äldre format.

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Om en TV-mottagare inte medföljde datorn kanske du kan lägga till en. Mer information om hur du skaffar en TV-mottagare finns i Få hjälp om TV-mottagaren. Du kan även kontakta datortillverkaren.