Använd Windows Media Player när du vill kopiera musik, bilder och videoklipp från biblioteket i Windows Media Player till en bärbar enhet, t.ex. en kompatibel MP3-spelare. Denna process kallas synkronisering.

Bild av en pågående synkronisering
Synkronisera en enhet

Det finns två metoder du kan använda för att synkronisera objekt med en enhet. Den ena är automatisk och den andra är manuell. När du ansluter enheten till datorn första gången väljs lämplig synkroniseringsmetod automatiskt i Windows Media Player efter enhetens lagringskapacitet och storleken på biblioteket. Efter att enheten har konfigurerats vid första tillfället kan du välja en annan synkroniseringsmetod.

Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Visa alla

Automatisk synkronisering

Om enhetens lagringskapacitet är större än 4 GB (gigabyte) och hela biblioteket får plats på enheten, väljs som standard automatisk synkronisering i Windows Media Player. Om du accepterar det här alternativet kopieras hela biblioteket till enheten.

Varje gång du härefter ansluter enheten till datorn medan Windows Media Player är igång, uppdateras enhetens innehåll automatiskt efter innehållet i biblioteket.

Om du till exempel rippar en CD till biblioteket, kopieras albumet automatiskt till enheten nästa gång du ansluter enheten till datorn. Tar du bort objekt från biblioteket, tas de objekten även bort från enheten nästa gång du ansluter den till datorn.

Även om du har ställt in din enhet på automatisk synkronisering, kan du fortfarande styra vilka objekt som automatiskt synkroniseras med den.

Manuell synkronisering

Om enhetens lagringskapacitet är mindre än 4 GB (gigabyte) och hela biblioteket inte får plats på enheten, väljs som standard manuell synkronisering i Windows Media Player. Om du accepterar det här alternativet måste du utföra flera steg varje gång du vill lägga till eller ta bort objekt från enheten. Mer information finns i Manuell synkronisering i Windows Media Player.

Konfigurera enheten

 1. Starta enheten och anslut den till datorn.

 2. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Klicka på Slutför om Windows Media Player är konfigurerat för automatisk synkronisering. När du gör det synkroniseras hela biblioteket med enheten. Därefter synkroniseras enheten automatiskt varje gång du ansluter den till datorn medan Windows Media Player är igång.

   Om du vill synkronisera endast en del av biblioteket under automatisk synkronisering kan du välja vilka media som ska synkroniseras. Mer information finns i "Välja vilka filer som ska synkroniseras automatiskt" i det här avsnittet.

  • Klicka på Slutför om Windows Media Player är konfigurerat för manuell synkronisering. Sedan markerar du de filer och spelningslistor du vill synkronisera manuellt på fliken Synkronisera. Mer information finns i Manuell synkronisering i Windows Media Player.

Välja vilka filer som ska synkroniseras automatiskt

Du behöver inte synkronisera hela biblioteket även om du synkroniserar automatiskt. Du har också möjlighet att välja filer i befintliga spelningslistor eller skapa nya spelningslistor med filerna du vill synkronisera. Dessa spelningslistor synkroniseras sedan varje gång du ansluter enheten till datorn medan Windows Media Player är igång. Gör så här när du vill välja vilka filer som ska synkroniseras:

 1. Starta enheten och anslut den till datorn.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. Klicka på fliken Synkronisera i biblioteket, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ och därefter på Konfigurera synkronisering för att öppna dialogrutan Enhetsinställningar.
 4. I listan Tillgängliga spelningslistor markerar du spelningslistorna som ska synkroniseras och klickar sedan på Lägg till.

  Om du vill skapa en spelningslista klickar du på Ny automatisk spelningslista och följer anvisningarna på skärmen för att ange kriterier för filerna i den automatiska spelningslistan.

  Om du vill ta bort en spelningslista klickar du först på den i listan Spelningslistor som ska synkroniseras och sedan på Ta bort.

 5. Gör något av följande:

  • Om du har en enhet med begränsat utrymme och du vill öka sannolikheten för att vissa spelningslistor alltid synkroniseras med enheten, markerar du spelningslistorna i listan Spelningslistor som ska synkroniseras och klickar sedan på pilarna Prioritet för att sortera dem i den ordning de ska synkroniseras. Om enheten blir full innan synkroniseringen är klar är det inte säkert att de senare filerna och spelningslistorna synkroniseras.

  • Om du vill att olika uppsättningar objekt ska synkroniseras med enheten varje gång du ansluter den till datorn, markerar du kryssrutan Blanda innehållet. När det här alternativet är markerat tas filerna på enheten bort och en ny uppsättning filer (från spelningslistorna i listan Spelningslistor som ska synkroniseras) läggs till. Det här alternativet är praktiskt om du har begränsat lagringsutrymme eller om biblioteket har blivit för stort för att få plats på enheten. Du kan då byta ut musiken.

 6. Klicka på Slutför.

Växla mellan automatisk och manuell synkronisering

Efter att enheten har konfigurerats kan du när som helst välja en annan synkroniseringsmetod. Så här gör du:

 1. Starta enheten och anslut den till datorn.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. Klicka på fliken Synkronisera i biblioteket, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ och därefter på Konfigurera synkronisering.
 4. Avmarkera eller markera kryssrutan Synkronisera denna enhet automatiskt i dialogrutan Enhetsinställningar och klicka sedan på Slutför.

 5. Gör något av följande:

  • Om du väljer att synkronisera automatiskt ska du också välja vilka spelningslistor som ska synkroniseras automatiskt. Mer information finns i "Välja vilka filer som ska synkroniseras automatiskt" i det här avsnittet.

  • Om du väljer att synkronisera manuellt ska du också välja vilka filer eller spelningslistor som ska synkroniseras manuellt. Mer information finns i Manuell synkronisering i Windows Media Player.