Konfigurera en Windows Media Center Extender-enhet

Med en Windows Media Center Extender-enhet och rätt konfiguration kan du direktuppspela media som finns lagrad i Windows 7-datorn till andra rum i huset. Både datorn och Extender-enheten vara anslutna till ditt hemnätverk för att detta ska kunna fungera. Allmän information om hemnätverk finns i Installera ett hemnätverk.

Mer information om Extender-enheter finns i Använda en Windows Media Center Extender-enhet och Windows Media Center Extender-enheter: vanliga frågor och svar.

Ett diagram över ett hemnätverk med en dator och tre Extender-enheter
Extender-enheter i olika rum som är anslutna till ett hemnätverk kan få åtkomst till musik, bilder med mera från en enda Windows 7-dator.

Upp till fem Extender-enheter kan direktuppspela innehåll från en Windows 7-dator. Extender-enhetens prestanda är dock beroende av hemnätverket och datorns maskinvara och konfiguration. Om du till exempel planerar att ofta direktuppspela innehåll med hög upplösning till mer än en Extender-enhet, kan det vara idé att öka processorns hastighet och minne samt skaffa ett kabelanslutet gigabytenätverk. En allmän riktlinje är att ha en CPU-kärna och en gigabytes minne per Extender-enhet. Om du till exempel vill direktuppspela innehåll till två Extender-enheter bör datorn ha en processor med dubbla kärnor och två gigabytes (2 GB) minne.

I detta ämne beskrivs hur du ansluter en Extender-enhet – antingen trådlöst eller kabelanslutet (via en Ethernet-anslutning) – till ditt hemnätverk och därefter hur du konfigurerar Extender-enheten i Media Center.

Visa alla

Ansluta en Extender-enhet till ett kabelanslutet nätverk

Du kan ansluta Media Center Extender till ditt hemnätverk med en Ethernet-kabel. Den här typen av anslutning kallas för ett kabelanslutet nätverk och rekommenderas i stället för trådlösa anslutningar eftersom det vanligtvis är både snabbare och mer pålitligt. Mer information om hur du konfigurerar ett hemnätverk, samt för- och nackdelar med olika typer av nätverksanslutningar finns i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk.

 1. Anslut den ena änden av en Ethernet-kabel till en Ethernet-port på din router, ditt nav eller din omkopplare.

 2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på din Extender-enhet.

 3. Sätt i strömsladden till Extender-enheten i ett vägguttag.

 4. Kontrollera att nätverksaktivitetslampan för Ethernet-kabeln som är ansluten i Extender-enheten lyser.

Ansluta en Extender-enhet till ett trådlöst nätverk

Du kan ansluta en Extender-enhet till ditt hemnätverk med en trådlös anslutning. Med den här typen av anslutning kan du ansluta Extender-enheten till hemnätverket utan att behöva dra Ethernet-kablar i hela huset. Mer information om hur du konfigurerar ett hemnätverk, samt för- och nackdelar med olika typer av nätverksanslutningar finns i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk.

När du ansluter Extender-enheten till ett trådlöst nätverk försöker den ansluta automatiskt utan att du behöver göra något. Men om det trådlösa nätverket är skyddat med t.ex. en WEP-nyckel (Wired Equivalent Privacy) eller ett WPA-lösenord (Wi-Fi Protected Access) måste du ange denna information manuellt när du konfigurerar Extender-enheten. De tre vanligaste säkerhetsfunktionerna är:

 • Ett nätverksnamn (kallas också för SSID)

 • En WEP-nyckel

 • Ett WPA-lösenord

När du ansluter en Extender-enhet krävs bara två av dess objekt: nätverksnamnet och antingen WEP-nyckeln eller WPA-lösenordet.

Alla maskinvarutillverkare av trådlösa nätverk har konfigurationsprogram där nätverksnamnet och andra säkerhetsfunktioner definieras. Mer information om de olika typerna av säkerhetsmetoder för trådlösa nätverk finns i Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk?

Du kan också läsa i dokumentationen som medföljde nätverket eller kontakta maskinvarutillverkaren för mer information.

 1. Om det behövs kopplar du bort Extender-enheten från det trådlösa nätverket genom att ta bort Ethernet-kabeln från nätverksporten på Extender-enhetens baksida och sedan stänga av Extender-enheten.

 2. Starta om Media Center Extender-enheten.

 3. När Extender-enheten har startats om kommer den att ansluta till det trådlösa nätverket.

 4. Följ anvisningarna på skärmen eller läs manualen som medföljde Extender-enheten för att ange eventuella nödvändiga säkerhetsinställningar.

Konfigurera en Xbox 360 (eller liknande) som en Extender-enhet

Om du har en Xbox 360 ansluten till ett hemnätverk kan du använda den som Media Center Extender. Det är ett enkelt sätt att direktuppspela bilder, musik, filmer och andra media från datorn genom att köra Windows 7 i TV:n. Mer information får du om du söker efter ”Extender” i Xbox 360 online.

Om du har en annan Extender-enhet än Xbox 360 kan du ansluta den till hemnätverket på ungefär samma sätt. Det finns flera olika Extender-enheter på marknaden i dag som är kompatibla med Windows 7. En del DVD-spelare har till exempel Extender-funktionerna inbyggda. Dessa enheter levereras i regel med en fjärrkontroll som har den gröna startknappen för Media Center Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen.
 1. Sätt på datorn och logga in i Windows. Kontrollera att den är ansluten till hemnätverket. (Ett enkelt sätt att kontrollera detta på är att öppna webbläsaren och gå till en webbsida.)

 2. Sätt på Extender-enheten (t.ex. din Xbox 360) och kontrollera att den är ansluten till hemnätverket.

 3. I datorn öppnar du Windows Media Center genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter Windows Media Center.
 4. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och klicka på Lägg till Extender. Följ därefter anvisningarna.

  Bild på Lägg till Extender på startskärmen i Windows Media Center
  Alternativet Lägg till Extender på startskärmen i Windows Media Center
 5. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du använder en Xbox 360 använder du fjärrkontrollen och bläddrar till Min Xbox. Välj därefter Windows Media Center.

  • Om du använder en annan typ av Extender-enhet trycker du på den gröna startknappen Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen som finns på fjärrkontrollen till Extender-enheten.
 6. Följ anvisningarna på TV-skärmen för att få en åttasiffrig konfigurationsnyckel till Windows Media Center. Skriv ner konfiguratonsnyckeln. Du behöver ha den senare för att kunna ansluta Extender-enheten till datorn med Windows Media Center.

  Du behöver inte hämta några extra program eftersom Extender-funktionen är inbyggd i Windows Media Center.

 7. I datorn anger du den åttasiffriga konfigurationsnyckeln för Extender-enheten på skärmen Ange konfigurationsnyckel och fortsätter sedan följa anvisningarna.

  Ett flertal ändringar görs automatiskt i datorns inställningar under installationen av Extender-enheten, inklusive ändringar i Windows-brandväggen. Mer information om Windows-brandväggen finns i Windows-brandväggen: rekommenderade länkar.

  Om du har en brandvägg i datorn som inte är Windows-brandväggen, bör du kontrollera att den är konfigurerad att tillåta Extender-enheten ansluta till datorn. En del brandväggar är konfigurerade att göra detta som standard. I andra brandväggar måste du ändra hur programvaran till brandväggen ska konfigureras. Mer information om vilka brandväggar som redan är konfigurerade att tillåta anslutningen av Media Center Extender, samt information om hur du ställer in andra brandväggar till att fungera med en Extender-enhet, finns i Firewalls and Media Center Extender på Microsofts webbplats.

 8. När konfigurationen i Media Center är klar trycker du på Slutför.

  Användargränssnittet i Media Center visas på den TV Extender-enheten är ansluten till. Du kan använda fjärrkontrollen till Xbox 360 eller Media Center för att få åtkomst till live-TV, inspelade TV-program, bilder, musik, filmer och andra digitala media på TV:n på samma sätt som du gör på datorn.