När du konfigurerar en trådlös router, skapar du ett trådlöst nätverk. De fyra huvudstegen i denna process är:

 • Skaffa rätt maskinvara.

 • Konfigurera routern.

 • Ansluta routern till Internet (om du vill ha tillgång till Internet).

 • Ansluta datorer till nätverket.

Alla dessa steg beskrivs mer detaljerat i avsnitten som följer.

Visa alla

Skaffa rätt maskinvara

Följande maskinvara behövs om du vill konfigurera ett trådlöst nätverk:

 • En trådlös router. Mer information om hur du väljer en trådlös router finns i Välja en trådlös router eller en annan trådlös nätverksenhet.

 • En dator med ett trådlöst nätverkskort.

 • En dator med ett kabelanslutet nätverkskort (används endast under konfigurationen; datorn kan vara samma dator som datorn med det trådlösa nätverkskortet).

 • En nätverkskabel (Ethernet), (används endast under konfigurationen; om du vill ansluta till Internet och har ett separat bredbandsmodem behöver du ytterligare en Ethernet-kabel).

Konfigurera routern

Om routern är märkt med Windows 7-logotypen eller med texten "Kompatibel med Windows 7", kan du konfigurera den automatiskt genom att använda den senaste versionen av Anslut nu (i Windows) (WCN) i Windows 7 eller i Windows Vista Service Pack 2. Om du vill konfigurera routern manuellt följer du stegen nedan:

 1. Packa upp routern och anslut den till en strömkälla. Eftersom du använder WCN behöver du inte ansluta routern fysiskt till datorn.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

  En lista med tillgängliga nätverk visas.

 3. Klicka på standardnätverket för routern, som du identifierar genom tillverkarens namn.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!

 • WCN konfigurerar nätverket med säkerhet aktiverat som standard. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare om du vill.

WCN är inte alltid tillgängligt, men de flesta routrar levereras med en installations-CD som hjälper dig att konfigurera routern. Läs i informationen som medföljde routern.

Om WCN inte är tillgängligt kan du även konfigurera routern manuellt genom att följa stegen nedan:

 1. Packa upp routern och anslut den till en strömkälla.

 2. Anslut nätverkskabelns ena ände till datorns kabelanslutna nätverkskort och anslut den andra änden till den trådlösa routern (i valfri port som inte är märkt "Internet," "WAN" eller "WLAN").

 3. Öppna webbläsaren och skriv adressen till webbsidan för routerkonfigurationen. För de flesta routrar är adressen till konfigurationswebbsidan antingen http://192.168.0.1 eller http://192.168.1.1. I följande lista finns information om hur du kommer åt webbsidan för några av de vanligaste routrarna.

  Router
  Adress
  Användarnamn
  Lösenord

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  lösenord

  När du har öppnat konfigurationssidan uppmanas du att logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet hittar du antingen i tabellen ovan eller genom att läsa informationen som medföljde routern.

 4. Kör routerns installationsverktyg, om det finns ett sådant. Om det inte finns något installationsverktyg konfigurerar du följande inställningar manuellt med hjälp av informationen som medföljde routern.

  • Välj ett namn för det trådlösa nätverket genom att ange SSID (service set identifier).

  • Ange vilken krypteringstyp (WPA, WPA2 eller WEP) du vill använda för säkerhet och aktivera krypteringstypen.

   Obs!

   • Vi rekommenderar att du använder WPA2 om det är möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder WEP. WPA eller WPA2 är säkrare. Om du provar WPA och WPA2 och de inte fungerar, rekommenderar vi att du uppgraderar nätverkskortet till ett som fungerar tillsammans med WPA eller WPA2.

  • Ange en säkerhetsnyckel som ska användas för det trådlösa nätverket.

  • Ändra routerns administrativa standardlösenord till ett nytt lösenord, så att ingen annan kan få tillgång till ditt nätverk.

Anslut routern till Internet

När du ansluter routern till Internet får alla i nätverket Internetanslutning.

Beroende på vilken typ av Internetanslutning du använder kan följande steg variera:

 • Om du har bredbandsanslutning till Internet (kabel, DSL eller fiberoptik) ansluter du kabeln som tillhandahållits av bredbandsleverantören till routern (anslutningen tilldelas oftast namnet "Internet").

 • Om du har ett separat bredbandsmodem ansluter du ena änden av en Ethernet-kabel till Internetporten på routern, och den andra änden till modemet. Anslut sedan kabeln som tillhandahållits av bredbandsleverantören till modemet.

Ansluta datorer till nätverket

Du kan låta din ursprungliga dator vara permanent ansluten till routern med en fast anslutning, eller byta till en trådlös anslutning. Så här ansluter du andra datorer till nätverket:

 1. Logga in på den dator som du vill ansluta till i nätverket.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 3. Välj det trådlösa nätverket i listan som visas och klicka sedan på Anslut.

  Varning

  • Om det är möjligt bör du endast ansluta till trådlösa nätverk med aktiverade säkerhetsfunktioner. Om du ansluter till ett nätverk som inte är säkert bör du vara medveten om att personer med rätt verktyg kan se allting du gör, till exempel webbplatser som du besöker, dokument som du arbetar med och de lösenord som du använder. Du kan minska denna risk genom att ändra nätverksplatsen till Publik. Mer information finns i Välja en nätverksplats och Hur vet jag om ett trådlöst nätverk är säkert?

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Om din router har stöd för WCN (Windows Connect Now) eller WPS (Wi-Fi Protected Setup) och det finns en tryckknapp på routern, trycker du på knappen och väntar sedan i några sekunder medan routern lägger till datorn i nätverket automatiskt. Du behöver inte ange någon säkerhetsnyckel.

  • Ange säkerhetsnyckeln eller lösenfrasen om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på OK.

  • Om du vill använda en USB-flash-enhet för att kopiera nätverksinställningar till datorn i stället för att skriva en säkerhetsnyckel eller lösenfras, kan du söka efter "Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk" i Hjälp och support.

  När du är ansluten till nätverket visas ett meddelande som bekräftelse.