Strömsparläge och viloläge: Vanliga frågor

Här är svar på några vanliga frågor om strömsparläge och viloläge.

Visa alla

Vad är skillnaden mellan strömsparläge, viloläge och hybridströmsparläge?

Strömsparläget är ett energisparläge från vilket datorn snabbt återställs till sitt ursprungliga läge (normalt inom några sekunder) när du aktiverar den för att fortsätta att arbeta. Att försätta datorn i strömsparläge kan liknas vid att pausa en DVD-skiva. Datorn avbryter omedelbart alla aktiviteter, men är redo att starta igen när du vill fortsätta att arbeta.

Viloläge är ett energisparläge som främst är utformat för bärbara datorer. Medan strömsparläget sparar dina inställningar i minnet och drar lite ström, sparar viloläget alla öppna dokument och program på hårddisken och stänger sedan av datorn. Av alla energisparlägen som används i Windows, förbrukar viloläge minst energi. På en bärbar dator bör du använda viloläge när du vet att du inte kommer att använda datorn under en längre period, och du inte har tillfälle att ladda batteriet under tiden.

Hybridströmsparläget är i första hand utformat för stationära datorer. Hybridströmsparläge är en kombination av strömsparläge och viloläge – det sparar alla öppna dokument och program i minnet och på hårddisken och försätter sedan datorn i ett energisparläge, så att du snabbt kan återuppta arbetet. Om ett plötsligt strömavbrott uppstår kan Windows därigenom återställa ditt arbete från hårddisken. När hybridströmsparläge är aktiverat försätts datorn automatiskt i hybridströmsparläge när du försätter datorn i strömsparläge. På stationära datorer aktiveras hybridströmsparläge som standardinställning.

Varför hittar jag inte alternativen Strömsparläge eller Viloläge på datorn?

Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen ,och klicka sedan på pilen bredvid knappen Stäng av.
Bild av knappen Stäng av med menyn expanderad
Strömsparläge och Viloläge finns på menyn

Om strömsparläge eller viloläge inte är tillgängliga kan det bero på något av följande:

 • Grafikkortet stöder kanske inte strömsparläge. Uppdatera drivrutinen för grafikkortet eller kontrollera informationen om grafikkort och drivrutiner som hör till datorn. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner: rekommenderade länkar.

 • Vissa inställningar hanteras av systemadministratören. Mer information finns i Varför kan jag inte ändra en systeminställning i Windows?

 • Strömsparläget och andra energisparlägen är inaktiverade i datorns BIOS (input/output system). Om du vill aktivera strömsparläget startar du om datorn och går till BIOS-inställningarna. När datorn startar, visas instruktioner om vilka tangenter eller kortkommandon du måste ange för att komma till BIOS-inställningarna. Olika datortillverkare använder olika BIOS så dessa tangenter och kortkommandon varierar. Läs igenom informationen som följde med datorn eller besök tillverkarens webbplats om du vill veta mer.

 • Om alternativet Viloläge saknas kan Hybridströmsparläge vara aktiverat.

Hur hindrar jag datorn från att automatiskt gå in strömsparläge eller viloläge?

Du kan justera hur lång tid datorn ska vänta innan den går in i strömsparläge eller viloläge, eller också kan du skydda den från att stängas av. Var dock försiktig. På en batteriförsörjd bärbar dator kan du riskera dataförlust om du hindrar strömsparläge eller viloläge och batteriet blir tomt. Så här hindrar du datorn från att gå in in ett energisparläge:

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ändra schemainställningar bredvid det markerade schemat på sidan Markera ett energischema.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar dubbelklickar du på Strömsparläge och Strömsparläge efter och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

 5. Dubbelklicka på Viloläge efter och gör därefter något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

 6. Om du också vill att skärmen ska vara aktiverad, dubbelklickar du på Bildskärm och Stäng av skärmen efter och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, sedan på pilen och slutligen på Aldrig.

 7. Klicka på OK och klicka sedan på Spara ändringarna.

Hur aktiverar jag datorn från strömsparläge eller viloläge?

På de flesta datorer kan du fortsätta att arbeta genom att trycka på datorns strömbrytare. Men inte alla datorer fungerar likadant. Du kan aktivera datorn genom att trycka på någon knapp på tangentbordet, klicka med en musknapp eller öppna locket på en bärbar dator. Läs den dokumentation som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

En del datorer kan också aktiveras genom att de fjärrstartas via ett nätverk. Det kallas för fjärraktivering eller Wake on LAN. Mer information finns i Vad är Wake on LAN-funktioner?

Varför försätts datorn inte i strömsparläge eller viloläge som förväntat, eller varför aktiveras den oväntat?

 • Det kan hända att en maskinvaruenhet håller datorn aktiv. USB-flash-enheter och USB-möss är vanliga enheter som kan hålla datorn aktiv. Kontrollera att du använder de senaste drivrutinerna för alla enheter. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner: rekommenderade länkar.

  Förhindra att en enhet aktiverar datorn efter strömsparläge

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Leta upp enheten som du vill hindra från att aktivera datorn i listan över maskinvarukategorier och dubbelklicka sedan på enhetens namn.

  3. Klicka på fliken Energisparfunktioner och avmarkera kryssrutan Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge.

  4. Klicka på OK.

 • Datorn kan också aktiveras av program eller schemalagda aktiviteter. Som standard tillåter inte inställningarna för Energialternativ att schemalagda aktiviteter aktiverar datorn från strömsparläge eller viloläge. Om inställningarna har ändrats kan dock vissa program ändå aktivera datorn.

  Förhindra att program aktiverar datorn från strömsparläge

  1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

  2. På sidan Markera ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

  3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

  4. På fliken Avancerade inställningar expanderar du Strömsparläge och sedan Tillåt väckningstimers. Välj Inaktivera både för när datorn körs på batteri och när den är nätansluten, och klicka på OK.

Jag har en enhet som inte fungerar som den ska efter strömsparläge efter viloläge.

Koppla från och återanslut enheten om det går, eller försök med att starta om datorn. Du kan också kontrollera att du använder de senaste drivrutinerna för alla enheter. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner: rekommenderade länkar.

Kommer strömsparläget tömma datorns batteri till slut?

Viloläge kräver extremt lite ström. Om batterikapaciteten på en bärbar dator når en kritisk energinivå medan datorn är försatt i strömsparläge, försätter Windows den automatiskt i viloläge.

Är mina data säkra när datorn är i strömsparläge?

När datorn aktiveras efter strömsparläge kan du förhindra obehörig åtkomst genom att begära ett lösenord för att låsa upp datorn. Mer information finns i Hur kan jag ändra lösenordskravet när datorn återställs från strömsparläge?