Direktuppspela media via Internet med Windows Media Player

Du kan använda Windows Media Player för direktuppspelning av media från en hemdator som innehåller digitala mediefiler till en annan dator som är ansluten till Internet, så att du kan få åtkomst till dina media oavsett var du befinner dig. Med Internet-åtkomst till hemmamedia, eller fjärruppspelning av media, slipper du transportera stora mediefiler på din bärbara dator eller digitala mediaspelare om du vill spela dem på resande fot. Med fjärrdirektuppspelning kan du också använda en bärbar dator med begränsad lagringskapacitet för att få tillgång till en potentiellt mycket stor mediasamling på en stationär dator eller hemmaserver.

Bild på dialogrutan Internetåtkomst till hemmamedia
Dialogrutan Hemmamedia via Internet

För detta behöver du:

 • Minst två datorer med fjärrdirektuppspelning aktiverat. (Den ena med ett mediabibliotek anslutet till ett hemmanätverk som direktuppspelar media och den andra som tar emot direktuppspelningen.)

 • Stöd för ett online-ID länkat till ditt Windows-användarkonto på minst två datorer.

 • En Internetanslutning.

Anvisningarna nedan beskriver hur du konfigurerar och använder direktuppspelning av fjärrmedia om du inte redan har ett länkat online-ID samt om du har ett befintligt länkat online-ID. Under konfigurationen kommer hemmanätverkets router vanligtvis att automatiskt att konfigurera sig själv för direktuppspelning av fjärrmedia, men du kan behöva konfigurera din router manuellt genom portvidarebefordran.

Obs!

 • Om du vill skicka och ta emot hemmadirektuppspelningar via Internet måste den aktuella versionen av Windows Media Player vara installerad på de datorer som du tänkt använda.

 • Den hemdator som används för att direktuppspela media får inte finnas i ett publikt nätverk eller ansluten till en domän.

 • Ett länkat online-ID kan associeras med 10 Windows-användarkonton.

 • Internet-åtkomst till hemmamedia är inte tillgängligt i Windows 7 Starter eller Windows 7 Home Basic.

Visa alla

Så här tillåter du Internet-åtkomst till hemmamedia (inget länkat online-ID)

Om du vill direktuppspela media säkert via Internet eller ta emot fjärrdirektuppspelning måste du skapa ett online-ID som stöds och länka det till ditt Windows-användarkonto. Innan du startar processen för länkning av ett online-ID ska du skapa ett online-ID med ett lösenord.

Så här länkar du ett online-ID och tillåter direktuppspelning på en dator:

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Direktuppspelning och markera sedan Tillåt Internetåtkomst till hemmamedia.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning
 3. Klicka på Koppla ett online-ID i dialogrutan Hemmamedia via Internet.

 4. Om du inte lagt till någon online-ID-provider ännu klickar du på Lägg till en provider av online-ID, väljer en online-ID-provider från listan och följer sedan instruktionerna.

 5. Klicka på Länka online-ID bredvid den online-ID-provider som du vill länka användarkontot till.

 6. Skriv användarnamn och lösenord för ditt online-ID och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Tillåt Internetåtkomst till hemmamedia i dialogrutan Hemmamedia via Internet. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 8. Klicka på OK.

Anmärkningar

 • Du måste tillåta Internetåtkomst till hemmamedia på den dator som du använder för att spela upp media direkt över Internet och på varje dator som ska kunna ta emot direktuppspelning av fjärrmedia.

 • Om du har ett säkerhetsprogram (t.ex. ett antivirusprogram) installerat på datorn, kan du behöva ändra programmets inställningar så att det tillåter direktuppspelning av fjärrmedia.

Så här tillåter du Internet-åtkomst till hemmamedia (befintligt länkat online-ID)

Om du redan har länkat ett online-ID till Windows-användarkontot på din dator, kan du klicka på en länk i Windows Media Player för att tillåta Internetåtkomst till hemmamedia. Så här gör du:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och markera sedan Tillåt Internetåtkomst till hemmamedia.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning
 3. Klicka på Tillåt Internetåtkomst till hemmamedia i dialogrutan Hemmamedia via Internet. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Klicka på OK.

Anmärkningar

 • Du måste tillåta Internetåtkomst till hemmamedia på den dator som du använder för att spela upp media direkt över Internet och på varje dator som ska kunna ta emot direktuppspelning av fjärrmedia.

 • Om du har ett säkerhetsprogram (t.ex. ett antivirusprogram) installerat på datorn, kan du behöva ändra programmets inställningar så att det tillåter direktuppspelning av fjärrmedia.

Så här får du tillgång till ditt mediabibliotek via fjärranslutning

Om du har tillåtit Internet-åtkomst till hemmamedia på två datorer har du redan fjärråtkomst till dina hemmamedia. Den dator som direktuppspelar media måste vara ansluten till ditt hemmanätverk och den dator som tar emot direktuppspelningen måste vara ansluten till Internet.

Följ stegen nedan på den dator som tar emot direktuppspelningen:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Sök upp Player-biblioteket för din hemmadator under Andra bibliotek i navigeringsfönstet och klicka sedan på den.

  Om du inte kan hitta Andra bibliotek i navigeringsfönstret gör du som följer:

  1. Klicka på Ordna och sedan på Anpassa navigeringruta.

  2. Klicka på namnet på Biblioteket i listan i dialogrutan Anpassa navigeringsfönstret och klicka sedan på Andra bibliotek.

  3. Markera kryssrutan Visa andra bibliotek och klicka sedan på OK.

 3. Sök efter en fil som du vill spela upp i Player-biblioteket och dubbelklicka sedan på den.

Obs!

 • Företagsnätverk blockerar ofta fjärrdirektuppspelning.

Använd vidarebefordrade portar för att manuellt konfigurera routern för direktuppspelning

Om du har en router som inte tillåter dig att automatiskt konfigurera direktuppspelning via Internet kan du behöva öppna portar manuellt i routerns brandvägg för att ge fjärrdatorer åtkomst till din hemdator. Den här processen kallas vidarebefordra port eller portmappning.

Obs!

 • Du måste först tillåta direktuppspelning via Internet på din hemdator innan du kan konfigurera routern manuellt.

Så här konfigurerar du din hemmarouter med vidarebefordran av port:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och markera sedan Tillåt Internetåtkomst till hemmamedia.

 3. Klicka på Diagnostisera anslutningar och klicka sedan på Information om portvidarebefordran.

  Dialogrutan Information om portvidarebefordran innehåller följande information:

  • Protokoll. Detta är det Internet-protokoll som används för direktuppspelning av media. TCP (Transmission Control Protocol) används vanligtvis för direktuppspelning av media.

  • Externt portnummer. Detta är det portnummer som fjärrdatorer använder för åtkomst till media på din hemdator. Numret är specifikt för din dator och du behöver det för att konfigurera din router. Det externa portnumret visas endast i dialogrutan Information om portvidarebefordran.

  • Internt portnummer. Detta är portnumret för åtkomst till direktuppspelning från din hemdator i ditt hemmanätverk. Det är alltid samma nummer: 10245.

 4. Använd en dator i ditt hemmanätverk, öppna en webbläsare och ange adressen för din routers konfigurationswebbsida. I routerns dokumentation finns anvisningar om hur du kommer till konfigurationswebbsidan.

  Du kan t.ex. ofta nå din routers konfigurationswebbsida genom att skriva "http//:" plus routerns standard-IP-adress i webbläsarens adressfält.

 5. När du kommit till rätt område på routerns konfigurationswebbsida konfigurerar du dess portar som följer:

  Dator
  Externt portnummer
  Internt portnummer

  Din hemdators namn eller IP-adress

  Varierar (se dialogrutan Information om portvidarebefordran)

  10245

  Din hemdators namn eller IP-adress

  443

  10245

Anmärkningar

 • Du kan använda den externa porten 443 eller det externa portnummer som är specifikt för din dator för direktuppspelning, men vi rekommenderar att du använder båda för bättre prestanda.

 • Konfigurationswebbsidor för router varierar beroende på tillverkare och modell. Vissa konfigurationswebbsidor identifierar t.ex. en dator med dess namn och vissa använder en IP-adress. Mer information om konfiguration av portar finns i dokumentationen för routern.