Direktuppspela media på enheter och datorer med Windows Media Player

Om du har ett hemnätverk, kan du använda Windows Media Player för att direktuppspela media på datorer och mediaenheter i ditt hem. Om du t.ex. har en nätverksansluten digital mediespelare ansluten till din hemmastereo kan du använda Windows Media Player för att direktuppspela musik, bilder och videoklipp från datorn till stereon. På så sätt kan du njuta av innehållet i ditt Player-bibliotek från valfri plats i ditt hem – till och med från rum där det inte finns någon dator.

Bild på en uppspelningsknapp Se en demonstration: Windows 7 Play To demo

Nedan beskrivs hur du kommer igång. En översikt om mediedirektuppspelning, inklusive information om enhets- och nätverkskrav, finns i Komma igång med direktuppspelning.

Visa alla

Ansluta en enhet eller en annan dator till nätverket

Innan du kan direktuppspela media måste du först ansluta dina digitala mediaenheter eller andra datorer till ditt hemnätverk. Så här gör du:

 1. Anslut en Ethernet-kabel från enheten eller en annan dator till ditt kabelnätverk, eller konfigurera enheten för ditt trådlösa nätverk.

  Kontrollera dokumentationen som medföljde enheten eller datorn om du behöver hjälp med att ansluta en enhet eller dator till nätverket.

 2. Om du ansluter en enhet ska du aktivera den och sedan följa instruktionerna som visas på enhetens skärm. Om du ansluter en annan dator sätter du på den.

  Mer information om att lägga till en enhet eller dator i ett nätverk finns i Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk.

Så här aktiverar du mediedirektuppspelning

Om mediedelning inte redan är aktiverat följer du stegen nedan:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och klicka sedan på Aktivera mediedirektuppspelning.

  Aktivera mediedirektuppspelning är inte tillgängligt på menyn Direktuppspelning om direktuppspelning redan är aktiverat.

 3. Klicka på Aktivera mediedirektuppspelning på sidan Alternativ för direktuppspelning av media. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Klicka på OK.

Obs!

 • Om datorn finns i ett publikt nätverk uppmanas du att byta nätverksplats innan du kan direktuppspela media. Mer information om nätverksplatser finns i avsnittet Välja en nätverksplats.

 • Om du har konfigurerat en hemgrupp kan du uppmanas att dela dina mediebibliotek med din hemgrupp innan du kan direktuppspela media. Mer information om hur du använder en hemgrupp finns i Dela bibliotek med hemgruppen.

Så här konfigurerar du grundläggande inställningar för direktuppspelning

Efter aktivering av direktuppspelning av media identifierar Windows Media Player automatiskt alla datorer och enheter i nätverket som kan ta emot medieströmmar. Du kan direktuppspela media på alla datorer och enheter i nätverket, eller ge tillgång till media från fall till fall. Gör som följer om du vill välja vilka enheter som ska ta emot dina mediaströmmar:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Direktuppspelning och klicka sedan på Fler alternativ för direktuppspelning.

  Bild på menyn Direktuppspelning
  Menyn Direktuppspelning

  Fler alternativ för direktuppspelning visas inte på menyn Direktuppspelning förrän du aktiverar mediedirektuppspelning.

 3. Gör något av följande på sidan Alternativ för direktuppspelning av media:

  • Om du vill direktuppspela media på alla datorer och enheter i nätverket klickar du på Tillåt alla.

  • Om du inte vill direktuppspela media till några datorer eller enheter i nätverket klickar du på Blockera alla.

  • Om du vill direktuppspela media till vissa datorer och enheter klickar du antingen på Tillåten eller Blockerad på menyn intill respektive dator eller enhet på listan.

 4. Klicka på OK.

  Mer information om direktuppspelning av media finns i Ändra inställningar för direktuppspelad media i Windows Media Player.

Så här tar du emot en direktuppspelning av media från en annan dator eller enhet i ditt nätverk

Du kan använda Windows Media Player för att ta emot direktuppspelad media från en annan dator eller mediaenhet i nätverket och spela upp den på din datorn. Det kan du göra på följande sätt:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på en annan dators Player-bibliotek i nätverket under Andra bibliotek i navigeringsfönstret.

  Om du inte ser Andra bibliotek i navigeringsfönstret gör du som följer:

  1. Klicka på Ordna och sedan på Anpassa navigeringruta.

  2. Klicka på namnet på Biblioteket i listan i dialogrutan Anpassa navigeringsfönstret och klicka sedan på Andra bibliotek.

  3. Markera kryssrutan Visa andra bibliotek och klicka sedan på OK.

 3. Hitta ett objekt som du vill spela upp i informationsfönstret och dubbelklicka sedan på det.

Spela upp ditt medieinnehåll direkt till en annan dator eller enhet med Spela till

Med Windows Media Player kan du direktuppspela media, eller spela upp till, en annan dator eller mediaenhet i nätverket.

Bild på dialogrutan Spela upp till
Dialogrutan Spela till

Om du t.ex. har en digital mediespelare ansluten till ditt hemnätverk kommer den automatiskt att identifieras i Windows och du kan sedan spela upp musik på den med Windows Media Player. Om du vill spela upp till en annan dator eller enhet följer du stegen nedan:

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Om listvyn är stängd eller om flikarna Bränna eller Synkronisera visas klickar du på fliken Spela upp.

 3. Sök upp de objekt som du vill spela upp i Player-biblioteket och dra sedan de objekten från informationsfönstret till listvyn.

 4. Klicka på knappen Spela tillBild av knappen Spela upp, längst upp i listvyn, och klicka på den enhet på nätverket som ska ta emot media.
 5. Använd uppspelningskontrollerna i dialogrutan Spela till när du vill spela upp, pausa eller stoppa mediedirektuppspelningen samt för att gå till nästa eller föregående objekt i listan.

  Mer information om fliken Spela upp, listvyn och uppspelningskontrollerna finns i Komma igång med Windows Media Player. Mer information om Spela till finns i Använda funktionen Spela till för att spela upp media direkt.

Obs!

 • När du direktuppspelar musik till en digital mediamottagare kan du kanske inte byta spår med kontroller på enheten själv eller den fjärrkontroll som medföljde enheten.