Synkronisera musik, bilder, kontakter och kalendrar med en bärbar enhet

Det finns två primära sätt att synkronisera en mobiltelefon, en bärbar musikspelare eller en annan bärbar enhet med datorn. Du kan antingen installera det synkroniseringsprogram som medföljer många tillverkares enheter, eller använda den nya Device Stage-funktionen i den här Windows-versionen, om din enhet har stöd för den funktionen.

Med Device Stage-funktionen kan du synkronisera musik, kontakter, kalendrar och andra filer och data med en kompatibel bärbar enhet. Du kan också göra andra enhetsrelaterade åtgärder beroende på vilken enhet du använder, till exempel skapa ringsignaler för en mobiltelefon. Vilka filer och data som kan synkroniseras beror på enheten och vilka funktioner den stöder. Du kanske kan synkronisera kontakter och kalendrar med en smartphone men inte med en bärbar musikspelare, till exempel.

När du ansluter enheten till datorn ser du vilken typ av filer och information som kan synkroniseras med enheten. Om enheten är kompatibel med Device Stage öppnas den funktionen automatiskt. Om du redan har konfigurerat enheten för synkronisering öppnas Device Stage men visas minimerat i verktygsfältet i Windows. I Device Stage visas en lista över olika aktiviteter du kan utföra med enheten, till exempel konfigurera synkronisering.

Bild av sidan Skapa synkroniseringskoppling i Device Stage
Sidan för konfigurering av synkronisering i Device Stage

Enhetstillverkaren anpassar Device Stage efter varje enhet, så funktionen visar olika alternativ beroende på enhet. Om du har mer än en enhet ansluten till datorn kan du ha flera instanser av Device Stage öppna på samma gång.

Det enklaste sättet att ta reda på om en enhet du redan har fungerar med Device Stage är att ansluta den till datorn och se om Device Stage öppnas. För enheter som du funderar på att köpa kan du fråga tillverkaren eller läsa specifikationerna för enheten. Tillverkaren måste ha lagt till kompatibel programvara (så kallad inbyggd programvara) i enheten för att en mobiltelefon, musikspelare, digitalkamera eller annan bärbar enhet ska fungera med Device Stage.

Obs!

 • Funktionen för ändring av ringsignalen i mobiltelefoner med hjälp av Device Stage ingår inte i alla utgåvor av Windows.

Visa alla

Så här konfigurerar du datorn för att synkronisera kontakter, kalendrar, aktiviteter eller anteckningar med en bärbar enhet

I Device Stage finns andra alternativ för att synkronisera kontakter, kalendrar, aktiviteter och anteckningar än för att synkronisera musik, bilder och filmer.

 1. Aktivera en kompatibel smartphone eller annan bärbar enhet som kan hantera kontakter, kalendrar, aktiviteter eller anteckningar. Anslut den till datorn via en USB-sladd eller annan anslutningskabel, eller anslut den trådlöst om det är en trådlös enhet.

  Om Device Stage inte öppnas beror det antingen på att din enhet inte har stöd för den här Windows-funktionen, eller också är den inte ordentligt ansluten till datorn.

 2. I Device Stage dubbelklickar du på Konfigurera synkronisering.

 3. Markera kryssrutan för varje typ av fil eller information som du vill synkronisera (kontakter, kalendrar, anteckningar eller aktiviteter).

 4. För varje innehållstyp klickar du i listan och markerar vilket program som ska användas som källa för dina kontakter, kalendrar, anteckningar eller aktiviteter. Om du inte hittar det program du vill ha klickar du på Hämta fler plugin-program för synkronisering. Du kommer då till en sida där du kan hämta plugin-program för synkronisering för andra program.

  Note

  • Det måste finnas en källa för filerna och informationen för att Device Stage ska kunna synkronisera kontakter, kalendrar, anteckningar eller aktiviteter med din enhet. Som källa kan Device Stage använda ett e-postprogram eller annat liknande program där du förvarar kontakter, kalendrar, anteckningar och aktiviteter. Men om ett program ska fungera med Device Stage måste det ha ett plugin-program för synkronisering som gör att Device Stage kan interagera med programmet. Om inget sådant plugin-program för programmet visas, kanske det inte är kompatibelt med Device Stage. Hör i så fall efter med programmets tillverkare.

 5. Om du vill synkronisera alla kontakter, kalendrar, anteckningar eller aktiviteter med enheten klickar du på Synkronisera nu. Allt synkroniseras omedelbart, och kommer att synkroniseras igen automatiskt i framtiden när enheten är ansluten till datorn. Om du vill spara de här ändringarna och tillåta automatisk synkronisering i framtiden (men inte nu) klickar du på Spara ändringarna.

 6. Om du vill kan du bestämma hur Windows ska synkronisera dina kontakter, kalendrar, anteckningar eller aktiviteter. Klicka på Inställningar och följ anvisningarna. När du är klar med ändringarna klickar du på OK och återgår till sidan med synkroniseringsinställningar och klickar på Spara ändringarna eller Synkronisera nu.

Så här konfigurerar du datorn för synkronisering av musik, bilder eller filmer med en bärbar enhet

I Device Stage finns andra alternativ för att synkronisera musik, bilder och filmer än för kontakter, kalendrar, aktiviteter och anteckningar.

 1. Aktivera en kompatibel musikspelare eller annan bärbar enhet som kan lagra musik, bilder eller filmer. Anslut den till datorn via en USB-sladd eller annan kabelanslutning, eller anslut den trådlöst om det är en trådlös enhet.

 2. I Device Stage dubbelklickar du på Konfigurera synkronisering.

 3. Markera kryssrutan för varje typ av fil eller information som du vill synkronisera (musik, bilder eller filmer).

 4. Om du vill synkronisera all musik och alla bilder och filmer i dina Windows-bibliotek markerar du Synkronisera nu. Allt synkroniseras då omedelbart och kommer att synkroniseras automatiskt i framtiden när enheten är ansluten till datorn. Om du vill spara de här ändringarna och tillåta automatisk synkronisering i framtiden (men inte nu) klickar du på Spara ändringarna.

 5. Du kan välja vilken musik och vilka bilder och filmer som ska synkroniseras till enheten. Klicka på Inställningar och följ anvisningarna.

  Informationen längst ned på sidan med synkroniseringsinställningar visar hur mycket utrymme du har använt på enheten, hur mycket utrymme som är kvar och hur mycket utrymme som behövs för att synkronisera all musik och alla bilder och filmer som du valt. Eftersom musik, bilder och filmer kan ta upp mycket utrymme kan det vara smart att kontrollera hur mycket tillgängligt utrymme som finns på enheten innan du bestämmer vad som ska synkroniseras.

 6. När du har valt vilken musik och vilka bilder och filmer som ska synkroniseras klickar du på OK, återgår till sidan med synkroniseringsinställningar och klickar på Spara ändringar eller Synkronisera nu.

Obs!

 • Device Stage kan synkronisera foton i filformaten JPEG och PNG. Foton i formaten GIF, TIFF och BMP kan ibland synkroniseras, men då placeras de i en mapp på enheten där bilder normalt inte lagras. Foton i andra filformat synkroniseras inte.

Så här kontrollerar du om den bärbara enheten är ansluten till datorn

Alla bärbara enheter som är anslutna till datorn visas i Enheter och skrivare i Kontrollpanelen, oavsett om de är anslutna trådlöst eller med kabel. Många mobiltelefoner ansluts trådlöst med Bluetooth-teknik.

Även enheter som inte är kompatibla med Device Stage bör visas i Enheter och skrivare. Så här kontrollerar du det:

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Leta upp din enhet. Om enheten är ansluten som den ska bör namnet visas i Enheter och skrivare. Den kan visas under ett annat namn (som inte alltid verkar självklart) än tillverkning och modell. Om du inte har ändrat namnet på enheten i Windows visas tillverkarens namn på enheten i Enheter och skrivare.

Obs!

 • Om enheten inte visas i Enheter och skrivare och du är säker på att den är ordentligt ansluten till datorn, ser du till att den är aktiverad och har nya batterier eller är helt laddad.

 • Om enheten visas i Enheter och skrivare men Device Stage inte öppnas automatiskt när du ansluter enheten till datorn, kanske enheten inte är kompatibel med Device Stage. I stället bör dialogrutan Automatisk uppspelning visas automatiskt.

 • När du har konfigurerat enheten för synkronisering med Device Stage öppnas Device Stage automatiskt nästa gång du ansluter enheten till datorn, men det stängs i Windows-verktygsfältet. Om du vill ändra synkroniseringsinställningarna klickar du på enhetsikonen i verktygsfältet och öppnar Device Stage.

 • Det kan ta mycket längre tid att synkronisera en Bluetooth-aktiverad trådlös enhet än en kabelansluten enhet. Om den trådlösa synkroniseringen tar för lång tid kan du försöka ansluta enheten med en USB-kabel eller någon annan kabelanslutning som fungerar med enheten.

 • Vissa trådlösa enheter använder trådlösa USB- eller Wi-Fi-anslutningar. De är vanligtvis snabbare än Bluetooth-anslutningar. Information om hur du ansluter en trådlös enhet finns i Ansluta till Bluetooth och andra trådlösa enheter eller nätverksenheter.

Starta synkronisering av en enhet

När du har konfigurerat enheten för synkronisering, synkroniserar Windows automatiskt filer med enheten varje gång du ansluter den till datorn. Om du låter enheten vara ansluten länge söker Windows en gång i halvtimmen efter nya kontakter, kalendrar och liknande typer av filer som ska synkroniseras. Windows söker även efter ny musik och nya bilder och filmer som du har konfigurerat för synkronisering, men bara när du ansluter enheten eller klickar på Synkronisera nu i Device Stage.

Om enheten är konfigurerad för automatiskt synkronisering kan det dra mer batteri än om synkronisering är avstängd. Om det verkar ta lång tid för Windows att synkronisera vissa filer kan det bero på typen av filer som synkroniseras. Filmfiler kan till exempel vara ganska stora och ta mycket längre tid att synkronisera än musik eller foton.

Om du tänker synkronisera många filer med en ny enhet, till exempel hela din musiksamling, kan det ta lång tid. När du har avslutat den första synkroniseringen synkroniserar Windows bara nya filer nästa gång och då bör det gå mycket snabbare.

Obs!

 • Med Device Stage kan du synkronisera hur många mappar på datorn du vill med en enhet. Men du kan bara synkronisera högst 50 mappar som inte finns i dina Windows-bibliotek, t.ex. i musikbiblioteket eller fotobiblioteket. Om du har mer än 50 mappar som du vill synkronisera en enhet med, bör du inkludera dem i dina bibliotek. Mer information finns i Arbeta med bibliotek.