Synkronisera tv-program med en enhet i Windows Media Center

I Windows är det oftast smidigast att använda Windows Media Player för synkronisering av inspelade tv-program och annat medieinnehåll till en bärbar mediespelare, men du kan också använda Windows Media Center.

Synkroniseringsalternativ i Media Center
Alternativ för synkronisering av medieinnehåll till en enhet i Media Center

Många olika typer av enheter är kompatibla med Media Center, till exempel många MP3-spelare, minneskort och USB-flashminnen, liksom vissa mobiltelefoner. Läs på tillverkarens webbplats eller i dokumentationen som medföljde enheten om du vill ta reda på om den är kompatibel.

För vissa enheter krävs tillverkarspecifik programvara för synkronisering av medieinnehåll. Sådana enheter kan inte synkroniseras med Media Center.

Så här synkroniserar du medieinnehåll med en enhet

  1. Klicka på StartStartknappen, Alla program och sedan på Windows Media Center.
  2. Anslut enheten till datorn. Om du använder en bärbar enhet sätter du på den.

  3. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Synkronisera.

    Då visas en prioriteringslista som avgör vilket medieinnehåll som ska synkroniseras med enheten och i vilken ordning. Varje gång du synkroniserar tas filer med lägre prioritet bort från enheten för att ge plats åt filer med högre prioritet. Du kan flytta en prioritering uppåt eller nedåt i listan genom att klicka på upp-pilen Uppil eller ned-pilen Nedpil, eller ta bort en prioritering genom att klicka på knappen Ta bort Nedpil.
  4. Klicka på Starta synkronisering för att kopiera medieinnehållet till enheten.

Obs!