Tips om hur du skapar starka lösenord och lösenfraser

Ett lösenord är en teckensträng som används för att få tillgång till information eller en dator. Lösenfraser är vanligtvis längre än lösenord, för extra säkerhet, och består av flera ord som bildar en mening. Lösenord och lösenfraser förhindrar att obehöriga kommer åt filer, program och andra resurser. Skapa alltid starka lösenord eller lösenfraser som är svåra för andra att gissa eller knäcka. Använd gärna starka lösenord för alla användarkonton på datorn. Om du använder ett företagsnätverk kanske nätverksadministratören kräver att du använder ett starkt lösenord.

Obs!

Vad gör lösenord och lösenfraser starka?

Ett starkt lösenord: En stark lösenfras:
Ett starkt lösenord:
 • Består av minst åtta tecken.

 • Innehåller inte användarnamnet, användarens riktiga namn eller företagsnamnet.

 • Innehåller inte ett fullständigt ord.

 • Är väsentligt olikt tidigare lösenord.

En stark lösenfras:
 • Består av 20 till 30 tecken.

 • Är en serie ord som bildar en mening.

 • Innehåller inte vanliga fraser från litteratur eller musik.

 • Innehåller inga ord som finns i ordböcker.

 • Innehåller inte användarnamnet, användarens riktiga namn eller företagsnamnet.

 • Är väsentligt olikt tidigare lösenord eller lösenfraser.

Starka lösenord och lösenfraser innehåller tecken från var och en av följande fyra kategorier:

Teckenkategori Exempel
Teckenkategori

Versaler

Exempel

A, B, C

Teckenkategori

Gemener

Exempel

a, b, c

Teckenkategori

Siffror

Exempel

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Teckenkategori

Symboler på tangentbordet (alla tangentbordstecken som inte är bokstäver eller siffror) och blanksteg

Exempel

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Ett lösenord eller en lösenfras kan uppfylla alla villkor ovan och fortfarande vara svagt. Till exempel uppfyller HejPåOss2! alla kriterier för ett starkt lösenord, men det är ändå svagt eftersom det innehåller ett fullständigt ord. H3jP å0s s2! är ett starkare alternativ eftersom det ersätter en del bokstäver i det fullständiga ordet med siffror, och inkluderar blanksteg.

Här är några tips för hur du kan komma ihåg ditt starka lösenord eller lösenfras:

 • Skapa en akronym från information du lätt kommer ihåg. Du kan välja en fras som betyder något för dig, t.ex. Min sons födelsedag är 11 januari 2000. Med den frasen som hjälp kan du använda MsFä11/Jan0 som ditt lösenord.

 • Ersätt bokstäver med siffror, symboler och felstavningar i ord som du lätt kommer ihåg. Min sons födelsedag är 12 december 2004 kan till exempel bli M1n$onzFöd3lzeD@gR121204, vilket är en bra lösenfras.

 • Välj ett lösenord eller lösenfras som anknyter till din favorithobby eller favoritsport. Till exempel kan Jag gillar att spela badminton bli jAGgi£LarAttsp3LaB@dm1nt()n.

Om du känner att du måste skriva ned lösenordet eller lösenfrasen för att kunna komma ihåg det sparar du det på en säker plats och anger inte vad det är.

Skapa starkare lösenord och lösenfraser med ASCII-tecken

Du kan också skapa lösenord och lösenfraser som innehåller utökade ASCII-tecken. Med utökade ASCII-tecken blir lösenordet eller lösenfrasen ännu säkrare, eftersom du kan välja mellan fler tecken. Innan du använder utökade ASCII-tecken måste du kontrollera att lösenorden eller lösenfraserna som innehåller dessa tecken är kompatibla med de program som används på datorn och på din arbetsplats. Var särskilt försiktig med att använda utökade ASCII-tecken i lösenord och lösenfraser om flera olika Windows-operativsystem används på din arbetsplats.

Du hittar utökade ASCII-tecken i Teckenuppsättning. En del utökade ASCII-tecken bör inte användas i lösenord och lösenfraser. Använd inte ett tecken om det inte finns någon tangentkombination för det i det nedre, högra hörnet i dialogrutan Teckenuppsättning. Mer information finns i Använda specialtecken (Teckenuppsättning): vanliga frågor och svar.

Windows-lösenord kan vara mycket längre än de åtta tecken som rekommenderas ovan. Du kan i själva verket skapa ett lösenord som innehåller upp till 127 tecken. Om du arbetar på ett nätverk som även innefattar datorer som kör Windows 95 eller Windows 98 bör du dock inte låta ditt lösenord överskrida 14 tecken. Om ditt lösenord är längre än 14 tecken är det inte säkert att du kan logga in på nätverket från datorer som kör dessa operativsystem.