Tips för hur man löser problem med Windows Media Center Extender-enheter

Med Windows 7 kan du installera enheter som kallas för Windows Media Center Extender-enheter för att spela upp media direkt till andra rum i huset via ett nätverk. Mer information finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender och Windows Media Center Extender-enheter: vanliga frågor och svar.

Windows måste vara aktiverat på datorn innan du installerar en Extender-enhet. Mer information finns i Aktivera Windows 7 på den här datorn.

Om du får ett felmeddelande under tiden som du installerar Extender-enheten kan det bero på att den blockeras av en brandvägg eller att den är okänd för nätverket. Använd följande information för att avgöra varför du får ett felmeddelande och hur du kan åtgärda problemet.

Vilket slags felmeddelande får du när du installerar Extender-enheten?

Här är de felmeddelanden som du kan få i Media Center om du har problem med att installera en Extender-enhet samt förslag på lösningar.

Fel: Det går inte att identifiera Extender-enheten

Detta betyder vanligen att Extender-enheten blockeras av en brandvägg på datorn. Om det finns fler än en brandvägg installerade på datorn läser du igenom meddelandet för att se om det finns någon information om vilken brandvägg Extender-enheten blockeras av. Annars läser du avsnittet Ta reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn längre ner i den här artikeln.

Gör sedan följande:

 1. Öppna brandväggen på datorn. Öppna följande undantag bland inställningarna för brandväggen:

  Program
  Tjänst
  Lokal port
  Fjärrport
  Riktning
  Nätverk
  Krävs för

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Slumpmässig

  Inkommande

  Lokalt undernät

  Enhetsidentifiering

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Om Extender-enheten fortfarande är blockerad kan du prova att öppna de andra undantagen som står under Konfigurera en brandvägg så att den fungerar tillsammans med Extender-enheten längre ner i den här artikeln.

Fel: Det gick inte att hitta Extender-enheten

Detta betyder vanligen att Extender-enheten inte kan hittas i datorns nätverk, eller att UPnP-kommunikationen blockeras av en brandvägg på datorn. Försök med följande:

 1. Kontrollera att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät. Information om hur du gör detta finns i avsnittet Se till att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät längre ner i den här artikeln.

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Om du fortfarande ser ett felmeddelande kan det bero på att Extender-enheten blockeras av en brandvägg. Om det finns fler än en brandvägg installerade på datorn läser du igenom meddelandet för att se om det finns någon information om vilken brandvägg Extender-enheten blockeras av. Annars läser du avsnittet Ta reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn längre ner i den här artikeln.

Gör sedan följande:

 1. Öppna brandväggen på datorn. Öppna följande undantag bland inställningarna för brandväggen:

  Program
  Tjänst
  Lokal port
  Fjärrport
  Riktning
  Nätverk
  Krävs för

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Slumpmässig

  Inkommande

  Lokalt undernät

  Enhetsidentifiering

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Om felmeddelandet inte har försvunnit kanske du måste ändra routerinställningarna. Läs avsnittet Aktivera multicast- och UPnP-teknik på nätverksroutern längre ner i den här artikeln.

Om Extender-enheten fortfarande är blockerad när du har ändrat routerinställningarna kan du prova att öppna de andra undantagen som står under Konfigurera en brandvägg så att den fungerar tillsammans med Extender-enheten längre ner i den här artikeln.

Fel: Det går inte att installera Extender-enheten

Detta betyder vanligen att Extender-enheten blockeras av nätverksroutern (eller någon annan nätverksenhet) och att du måste ändra inställningarna för att kunna aktivera multicast- och UPnP-tekniken. Läs avsnittet Aktivera multicast- och UPnP-teknik på nätverksroutern längre ner i den här artikeln.

Fel: Det går inte att hitta Extender-enheten

Detta betyder vanligen att Extender-enheten inte kan identifieras i datorns nätverk, eller att Extender-enheten blockeras av routern (eller någon annan nätverksenhet). Försök med följande:

 1. Kontrollera att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät. Information om hur du gör detta finns i avsnittet Se till att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät längre ner i den här artikeln.

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Om felmeddelandet inte har försvunnit kanske du måste ändra routerinställningarna. Läs avsnittet Aktivera multicast- och UPnP-teknik på nätverksroutern längre ner i den här artikeln.

Fel: Extender-anslutningen är blockerad

Detta betyder vanligen att Extender-enheten inte kan kommunicera med datorn via Anslutning till fjärrskrivbord på grund av att RDP (Remote Desktop Protocol) blockeras av en brandvägg. Du kan få det här meddelandet även om du redan har installerat Extender-enheten. Om det finns fler än en brandvägg installerade på datorn läser du igenom meddelandet för att se om det finns någon information om vilken brandvägg Extender-enheten blockeras av. Annars läser du avsnittet Ta reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn längre ner i den här artikeln.

Gör sedan följande:

 1. Öppna brandväggen på datorn. Öppna följande undantag bland inställningarna för brandväggen:

  Program
  Tjänst
  Lokal port
  Fjärrport
  Riktning
  Nätverk
  Krävs för

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Slumpmässig

  Inkommande

  Lokalt undernät

  Anslutning till fjärrskrivbord

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Fel: Extender-anslutningen misslyckades

Detta betyder vanligen att Extender-enheten inte kan kommunicera med datorn via Anslutning till fjärrskrivbord på grund av att nätverkets bandbredd är låg och att anslutningen har brutits. Du kan få det här meddelandet även om du redan har installerat Extender-enheten. Försök med följande:

 1. Om du använder ett trådlöst nätverk kan du prova att ansluta minst ett segment i nätverket med en Ethernet-kabel. Du kan till exempel ansluta datorn eller Extender-enheten direkt till routern istället för att använda en trådlös anslutning. (För bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att både Extender-enheten och datorn ansluts till hemnätverket med Ethernet-kablar.)

 2. Om du använder en 802.11b- eller 802.11g Wi‑Fi-nätverksrouter är det möjligt att du inte har tillräckligt hög bandbredd för att det ska finnas stöd för en Extender-enhet. Då rekommenderar vi att du uppgraderar till ett 802.11n-hemnätverk.

Om felmeddelandet inte har försvunnit kan det betyda att Extender-enheten blockeras av en brandvägg. Om det finns fler än en brandvägg installerade på datorn läser du igenom meddelandet för att se om det finns någon information om vilken brandvägg Extender-enheten blockeras av. Annars läser du avsnittet Ta reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn längre ner i den här artikeln.

Gör sedan följande:

 1. Öppna brandväggen på datorn. Öppna följande undantag bland inställningarna för brandväggen:

  Program
  Tjänst
  Lokal port
  Fjärrport
  Riktning
  Nätverk
  Krävs för

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Slumpmässig

  Inkommande

  Lokalt undernät

  Anslutning till fjärrskrivbord

 2. Öppna Media Center och prova att installera Extender-enheten igen.

Om Extender-enheten fortfarande är blockerad kan du prova att öppna de andra undantagen som står under Konfigurera en brandvägg så att den fungerar tillsammans med Extender-enheten längre ner i den här artikeln.

Ta reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn

De flesta brandväggar (bland annat Windows-brandväggen) konfigureras automatiskt under installationen av Extender-enheten. Om du misstänker att Extender-enheten blockeras av en brandvägg är det antagligen inte någon av de vanligaste brandväggarna. Så här tar du reda på vilka brandväggar som är installerade på datorn:

 1. Öppna Åtgärdscentret genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Kontrollera datorns status.

 2. Klicka på Säkerhet så att avsnittet Säkerhet visas. Under Nätverksbrandvägg ser du vilka brandväggar som är installerade på datorn för tillfället.

Konfigurera en brandvägg så att den fungerar tillsammans med Extender-enheten

Det finns två olika sätt att konfigurera brandväggen på, beroende på vilken sort du använder:

 • Konfigurera brandväggen så att Extender-enheten får åtkomst till portarna

 • Konfigurera porten eller portarna så att Extender-enheten kan kommunicera med datorn

Under konfigurationen är det möjligt att du behöver veta vilket nätverk som programmet eller porten måste arbeta med. Bland brandväggsinställningarna betyder Lokalt undernät att programmet eller porten används i ett hemnätverk. Internet betyder att programmet kommunicerar med andra datorer via Internet.

Hur du konfigurerar brandväggen beror på vilken brandvägg du använder. Om du vill veta hur du ändrar inställningarna manuellt läser du informationen som du fick tillsammans med brandväggen. I följande tabell finns specifik information som du behöver för att kunna konfigurera vissa brandväggar så att de fungerar tillsammans med Extender-enheter.

Undantag för brandväggen som krävs för Media Center Extender-enheter

Program
Tjänst
Lokal port
Fjärrport
Riktning
Nätverk
Krävs för

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

Enhetsidentifiering

svchost.exe

termservice

TCP 3390

Slumpmässig

Inkommande

Lokalt undernät

Anslutning till fjärrskrivbord

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

Justering av nätverksprestanda

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

Qwave-diagnostik

svchost.exe

mcx2svc

Slumpmässig

Slumpmässig

Utgående

Lokalt undernät

Skicka avbildning av Extender-enheten till Xbox 360

system

TCP 10244

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

HTTP-direktuppspelning

system

TCP 2869

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

Spela upp till

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

RTP/RTCP (ljud- och videodirektuppspelning)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

Slumpmässig

Inkommande, utgående

Lokalt undernät

WMDRM-ND-registrering

ehshell.exe

Slumpmässig

Slumpmässig

Utgående

Lokalt undernät

Spela upp till

mcrmgr.exe

Slumpmässig

Slumpmässig

Utgående

Internet

Verifiering av enhetscertifikat

mcx2prov.exe

Slumpmässig

Slumpmässig

Utgående

Internet

Hämta CRL från Microsoft

Aktivera multicast- och UPnP-teknik på nätverksroutern

En del routrar kan ha konfigurerats så att portarna för UPnP-teknik och multicast-nätverkstrafik är blockerade. För att Extender-enheten och datorn ska kunna kommunicera måste du konfigurera routern så att trafik tillåts även på dessa portar.

Hur du bär dig åt för att ändra inställningarna för routern beror på vilken sorts router du har. Vanligtvis kan du via webbläsaren nå routerns administrationssida där det finns alternativ för hur du aktiverar UPnP-teknik och multicast-nätverkstrafik. Mer information finns i den dokumentation som du fick tillsammans med routern.

Se till att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät

För att Extender-enheten och datorn ska kunna fungera ordentligt måste de vara i samma undernät. Information om hur du konfigurerar undernät finns i Konfigurera flera gateway i ett nätverk.

Så här kontrollerar du att Extender-enheten och datorn finns i samma undernät:

 1. Slå på Extender-enheten och anteckna den åttasiffriga installationsnyckeln som visas på skärmen. (Mer information finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender.)

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen på datorn, klicka på Alla program och sedan på Windows Media Center.
 3. Bläddra till Aktiviteter och klicka på Inställningar, Extender-enhet och gör sedan något av följande:

  • Om din Extender-enhet inte finns med på skärmen och du har flera olika routrar kan du prova att ansluta datorn och Extender-enheten till samma router.

  • Om det finns en ikon som föreställer din Extender-enhet kontrollerar du att den femte, sjätte och sjunde siffran i den installationsnyckel som visas under Extender-ikonen matchar motsvarande siffror i steg 1.

   • Om siffrorna är de samma klickar du på Extender-ikonen och sedan på Konfigurera för att installera enheten igen.

   • Om siffrorna inte är de samma kan det bero på att det finns flera Extender-enheter av samma sort i hemnätverket. Stäng eventuella andra Extender-enheter och försök sedan att installera enheten igen.