Avinstallera Windows 7 i ett system med flervalsstart

Om du kör ett flervalsstartsystem med Windows 7 installerat på en dator som också kör en tidigare version av Windows, exempelvis Windows Vista, kan du kanske ta bort Windows 7 från datorn på ett säkert sätt, beroende på datorns konfiguration.

För att göra det måste du formatera partitionen som innehåller Windows 7 eller ta bort den helt. På så sätt kan det tidigare operativsystemet ta tillbaka diskutrymmet.

Innan du startar bör du säkerhetskopiera dina program, filer och inställningar. Om du formaterar eller tar bort en partition, tas alla data på den partitionen bort. Mer information om att säkerhetskopiera data hittar du genom att söka efter "säkerhetskopiera" i Hjälp och support. Mer information om flervalsstart finns i Kan jag ha mer än ett operativsystem på datorn (flervalsstart)?

Bild av Diskhantering i Microsoft Management Console
Exempel på en hårdiskkonfiguration i ett system med flervalsstart

Varning!

  • Formatera inte och ta inte bort den tidigare versionen av Windows i en konfiguration för flervalsstart. Det kan leda till att det inte går att använda datorn. Det beror på att datorn använder startfilerna från den tidigaste version av Windows som är installerad på datorn. Mer information finns i Installera mer än ett operativsystem (flervalsstart).

  • Om den tidigare versionen av Windows installerades efter att Windows 7 installerades på datorn, kan datorn sluta fungera om du tar bort Windows 7.

Visa alla

Formatera eller ta bort en befintlig partition (volym)

Om du vill formatera eller ta bort Windows 7-partitionen måste du starta datorn med den tidigare versionen av Windows.

Om du formaterar en partition, tas alla data på partitionen bort, men partitionen på datorns hårddisk behålls. Genom att ta bort en partition får du ledigt diskutrymme på hårddisken. Du kan skapa ytterligare partitioner med det här utrymmet eller utöka en befintlig partition så att den kan dra nytta av utrymmet.

Obs!

  • Snabbformatering är ett formateringsalternativ som skapar en ny filtabell, men som inte skriver över eller raderar volymen. En snabbformatering är mycket snabbare än en vanlig formatering, som helt raderar befintliga data på volymen.

  1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster ruta.

  3. Högerklicka på den volym där Windows 7 är installerat och klicka sedan på Formatera för att formatera partitionen eller klicka på Ta bort volym för att ta bort partitionen.

  4. Om du vill formatera volymen med standardinställningarna klickar du på OK i dialogrutan Formatera och sedan på OK igen.

Ta bort Windows 7 från flervalsstartskärmen

Även om du tar bor eller formaterar partitionen med Windows 7, kan den ändå visas som ett operativsystemsalternativ när du startar datorn. Du kan ta bort Windows 7 från flervalsstartskärmen.

  1. Öppna Systemkonfiguration genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Systemkonfiguration. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på fliken Systemstart och sedan på Windows 7 i listan.

  3. Klicka på Ta bort, OK och sedan på Starta om.

OBS!