Uppgradera till Windows 7: Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Windows 7, t.ex. information om hur du köper, installerar och uppgraderar produkten.

Visa alla

Hur skaffar jag Windows 7?

Du kan köpa Windows 7 från en återförsäljare. Om du har en minidator eller en dator som inte har en extern DVD-enhet går du till Installera Windows 7 på en minidator, där du hittar mer information.

Kommer min programvara och mina enheter att fungera med Windows 7?

Nästan alla program som är kompatibla med Windows Vista, och de flesta Windows XP-program, fungerar bra i Windows 7. Om ett program som har skrivits för en tidigare version av Windows inte fungerar som det ska, kan du prova att ändra kompatibilitetsinställningarna för programmet. Mer information finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows.

Många enheter som fungerar med Windows XP eller Windows Vista fungerar också med Windows 7. Om du vill kontrollera om ett program eller en enhet fungerar med Windows 7 går du till Windows kompatibilitetscenter.

Vad är skillnaden mellan en uppgraderingsversion och en fullständig version av Windows 7?

När du köper Windows 7 kan du antingen välja en uppraderingsversion eller en fullständig version. Båda versionerna har samma funktioner. En uppgraderingsversion kräver att Windows XP eller Windows Vista är installerat på datorn innan Windows 7 installeras. En fullständig version kräver ingen tidigare version av Windows för att installeras på datorn.

Obs!

  • Om du vill uppgradera ett tidigare operativsystem än Windows XP (t.ex. Windows 95 eller Windows 2000) måste du köpa en fullständig version av Windows 7 och köra en anpassad installation.

Vad är en uppgraderingsinstallation?

En uppgraderingsinstallation ersätter den aktuella versionen av Windows med Windows 7 och dina filer, inställningar och program bevaras på datorn. Du kan utföra en uppgraderingsinstallation antingen med en uppgraderingsversion eller med en fullständig version av Windows 7.

Vad är en anpassad (ren) installation?

En anpassad installation ersätter den aktuella versionen av Windows med Windows 7, men bevarar inte dina filer, inställningar eller program (av den anledningen kallas detta ofta för en ren installation). Installationsanvisningar finns i Uppgradera från Windows Vista till Windows 7 (anpassad installation). Du kan utföra en anpassad installation antingen med en uppgraderingsversion eller med en fullständig version av Windows 7.

Kommer mina filer, program eller inställningar att gå förlorade när jag installerar Windows 7?

Med en uppgraderingsinstallation av Windows 7 bevaras dina filer, program och inställningar. Dina filer, program eller inställningar bevaras inte med en anpassad (ren) installation. Om du planerar att utföra en anpassad installation av Windows 7 är det viktigt att du säkerhetskopierar dina filer och annan information. Du måste också installera dina program manuellt. Mer information finns i Installera och installera om Windows 7.

Jag kör Windows XP på datorn. Kan jag köpa uppgraderingsversionen av Windows 7?

Ja, du kan köpa uppgraderingsversionen av Windows 7, men du måste köra en anpassad installation. Det betyder att du måste säkerhetskopiera alla dina filer till en extern plats och samla ihop installationsskivorna eller installationsfilerna för program som du vill använda med Windows 7. Detaljerade anvisningar finns i Uppgradera från Windows XP till Windows 7.

Jag kör Windows Vista på datorn. Kan jag köpa uppgraderingsversionen av Windows 7?

Ja, du kan köpa uppgraderingsversionen av Windows 7. I vissa fall kan du uppgradera direkt till Windows 7, men i andra fall måste du köra en anpassad installation.

Om du kör Windows Vista kan du välja uppgraderingsalternativet om du installerar en likvärdig eller högre version av Windows 7. I följande tabell ser du vilka versioner av Windows Vista som kan uppgraderas direkt till Windows 7:

Om du kör den här versionen av Windows Vista
Kan du uppgradera till den här versionen av Windows 7

Windows Vista Home Basic

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Business

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Ultimate

Windows 7 Ultimate

Obs!

  • Om du kör en 32-bitarsversion av Windows Vista och vill installera en 64-bitarsversion av Windows 7 måste du köra en anpassad installation. Och om du kör en 64-bitarsversion av Windows Vista och vill installera en 32-bitarsversion av Windows 7 (mindre vanligt) måste du också köra en anpassad installation. Detaljerade anvisningar om hur du utför en anpassad installation finns i Uppgradera från Windows Vista till Windows 7 (anpassad installation).

  • Om du vill uppgradera ett tidigare operativsystem än Windows XP (t.ex. Windows 95 eller Windows 2000) måste du köpa en fullständig version av Windows 7 och köra en anpassad installation.

  • I EU (samt i Kroatien och Schweiz) och Korea kommer Microsoft att ge ut Windows 7-versioner som saknar vissa funktioner, t.ex. Windows Media Player och Windows Media Center. För att uppgradera till dessa versioner krävs en anpassad installation.

  • För att uppgradera Windows Vista på ett språk till Windows 7 på ett annat språk krävs en anpassad installation.

Hur kan jag uppgradera från en version av Windows 7 till en annan version av Windows 7?

Du kan lägga till fler funktioner i Windows 7 genom att uppgradera till en annan version (t.ex. genom att uppgradera från Windows 7 Starter till Windows 7 Home Premium). Du kan köpa en uppgraderingsnyckel från en återförsäljare (där de säljs) och sedan uppgradera med hjälp av Windows Anytime Upgrade. Mer information finns i Uppgradera till någon annan utgåva av Windows 7 med hjälp av Windows Anytime Upgrade.

Kan jag använda uppgraderingsmedia för att installera Windows 7 på en dator som inte har Windows installerat?

Windows 7-uppgraderingsmedia är avsedda att användas på en dator som har Windows XP eller Windows Vista installerat. Du kan använda uppgraderingsmedia för att installera Windows 7 på en dator som inte har Windows XP, Windows Vista eller någon version av Windows installerad genom att starta datorn från Windows 7-uppgraderingsskivan eller från ett USB-flashminne och köra en anpassad installation. Du kan emellertid inte aktivera Windows 7, som verifierar att du har ett äkta exemplar av Windows och låter dig använda alla funktioner. Mer information finns i What is genuine Windows 7?

Mer information om aktiveringsfel finns i Windows 7-aktiveringsfel: ogiltig produktnyckel och Windows 7-aktiveringsfel 0xC004F061. Du hittar också allmän information om aktivering på Windows-webbplatsen.

Vi rekommenderar att du installerar Windows XP eller Windows Vista innan du installerar Windows 7 från uppgraderingsmedia. Innan du försöker installera Windows 7 från uppgraderingsmedia på en dator som inte har Windows läser du Installera och installera om Windows 7.

Kan jag formatera min hårddisk och sedan installera Windows 7?

Om du köper den fullständiga versionen av Windows 7 kan du formatera hårddisken och sedan installera Windows 7. Om du köper uppgraderingsversionen av Windows 7 och vill formatera hårddisken måste du starta datorn från Windows 7-installationsskivan eller ett USB-flashminne och sedan utföra en anpassad installation. Du kan klicka på Enhetsalternativ (avancerat) och sedan formatera hårddisken. Använd inte ett program från en annan programvarutillverkare för att formatera hårddisken innan du installerar Windows 7. Om du använder uppgraderingsmedia och formaterar enheten innan du startar installationen kan du inte använda uppgraderingsproduktnyckeln för att aktivera Windows 7. Mer information finns i Installera och installera om Windows 7.

Vad är skillnaden mellan 32- och 64-bitarsversioner?

64-bitarsoperativsystem kan använda mer RAM-minne (4 GB eller mer) än 32-bitarsoperativsystem. Det gör att de svarar snabbare när du kör flera program samtidigt. Alla paketerade återförsäljarversioner av Windows 7 (förutom Home Basic) inkluderar både 32- och 64-bitarsinstallationsskivor. Om du vill veta om din dator kan köra en 64-bitarsversion av Windows laddar du ned och installerar Windows 7 Upgrade Advisor. Mer information om 64-bitarsversionen av Windows finns i Lösningen på mysteriet med 64-bitars Windows.

Kan jag uppgradera från en 32-bitarsversion av Windows till en 64-bitarsversion?

Om din dator har en 64-bitarskompatibel processor (CPU) kan du installera en 64-bitarsversion av Windows 7, även om du nu kör en 32-bitarsversion. Om du vill installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator som redan kör en 32-bitarsversion måste du säkerhetskopiera dina filer och välja alternativet Anpassad under installationen. Därefter måste du återställa filerna och installera om programmen. Mer information finns i 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.