Flytta muspekaren med Mustangenter

När du använder Mustangenter kan du flytta pekaren med hjälp av det numeriska tangentbordet-istället för med musen.

Aktivera Mustangenter.

  1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, Hjälpmedel, och på Hjälpmedelscenter.

  2. Klicka på Göra musen mer lättanvänd.

  3. Markera kryssrutan Aktivera Mustangenter under Kontrollera musen med tangentbordet.

Flytta markören med hjälp av mustangenter

När du har aktiverat mustangenter, kan du använda det numeriska tangentbordet för att flytta musen.

Flytta muspekaren Tryck på
Flytta muspekaren

Uppåt och till vänster

Tryck på

7

Flytta muspekaren

Upp

Tryck på

8

Flytta muspekaren

Uppåt och till höger

Tryck på

9

Flytta muspekaren

Vänster

Tryck på

4

Flytta muspekaren

Höger

Tryck på

6

Flytta muspekaren

Nedåt och till vänster

Tryck på

1

Flytta muspekaren

Ned

Tryck på

2

Flytta muspekaren

Nedåt och till höger

Tryck på

3

Välja en musknapp

Innan du använder mustangenterna för att klicka på objekt på din skärm måste du först välja vilken musknapp du vill ska vara den aktiva knappen: den vänstra knappen, den högra knappen eller båda.

Om du vill: Tryck på
Om du vill:

Välj den vänstra musknappen

Tryck på

Snedstreck (/)

Om du vill:

Välj båda knapparna

Tryck på

Asterisk (*)

Om du vill:

Välj den högra musknappen

Tryck på

Minustecken (-)

OBS

  • Om du väljer att göra den vänstra musknappen till den aktiva knappen kommer den att fortsätta vara den aktiva knappen tills du valt en annan knapp. Efter det att du valt en musknapp, behöver du inte välja musknapp igen förrän du vill ändra knappar.

Klicka på objekten med hjälp av mustangenterna

När du valt en knapp kan du klicka på objekt på din skärm.

Gör du så här
Gör du

Klicka på ett objekt

så här

Med den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, peka på objektet och tryck sedan på 5

Gör du

Högerklicka på ett objekt

så här

Med den högra knappen vald som din aktiva knapp, peka på objektet och tryck sedan på 5

Gör du

Dubbelklicka på ett objekt

så här

Med den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, peka på objektet och tryck sedan på plustecknet (+)

Dra objekten med hjälp av mustangenterna

Du kan använda det numeriska tangentbordet för att trycka på och hålla inne den aktiva musknappen och för att släppa den. Det här är användbart om du vill dra ett objekt.

Gör du så här
Gör du

Dra ett objekt

så här

Peka på objektet och tryck sedan på noll (0)

Gör du

Släpp objektet

så här

Peka på platsen dit du vill flytta objektet och tryck sedan på decimaltecknet(,)

Kommentarer

  • Du kan även aktivera Mustangenter genom att trycka på Vänster Alt+Vänster Skift+Num Lock.

  • För att ändra alternativ för hur snabbt muspekaren flyttas och om din dator ska ge ifrån sig ett ljud när du aktverar mustangenterna, i hjälpmedelscentret, under Kontrollera musen med tangentbordet, klicka på Konfigurera Mustangenter