Använda Barnspärr i Windows Media Center

Du kan använda Föräldrakontroll i Windows Media Center för att förhindra att barn tittar på TV och film med stötande innehåll.

När du aktiverar Föräldrakontroll ombeds du att skapa en åtkomstkod som du kan använda senare för att komma åt begränsat innehåll eller för att ändra inställningar för föräldrakontroll. Det är bara TV-program och filmer som inte överskrider den maximalt tillåtna klassificeringen som kan visas utan åtkomstkoden. Det är inte alla TV-program och filmer som är klassificerade, vilket innebär att du också kan konfigurera Föräldrakontroll för att blockera innehåll utan klassificering.

Mer information finns i Vad kan jag kontrollera med Barnspärr?

Visa alla

Konfigurera Föräldrakontroll

 1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Föräldrakontroll.

 2. Om det är första gången du kommer åt Föräldrakontroll, ombeds du ange och bekräfta ett fyrsiffrigt nummer som du ska använda som åtkomstkod. Vi rekommenderar att du skriver ner koden för framtida hänvisning.

 3. Gör något av följande:

  • Konfigurera Föräldrakontroll för TV-program genom att klicka på TV-klassificeringar, markera kryssrutan Aktivera TV-spärr och sedan klicka på plus (+) och minus (-) för att välja den maximalt tillåtna klassificeringen. Klicka på Blockera oklassificerade TV-program om du vill begränsa innehåll som inte är klassificerat (detta är valfritt). Klicka på Spara.

   Justera inställningarna efter innehåll förutom klassificering genom att klicka på Avancerat. Det finns fem områden som du kan ange begränsningar för: fantasivåld, suggestiv dialog, anstötande språk, sexuellt innehåll och våld.

  • Konfigurera Föräldrakontroll för DVD-skivor och filmer genom att klicka på Film/DVD-klassificeringar, markera kryssrutan Aktivera blockering av filmer och sedan klicka på plus (+) och minus (-) för att välja en klassificering. Klicka på Blockera oklassificerade filmer om du vill begränsa innehåll som inte är klassificerat (detta är valfritt). Klicka på Spara.

Ändra åtkomstkoden

 1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Föräldrakontroll och ange sedan aktuell åtkomstkod.

 2. Klicka på Ändra åtkomstkod.

 3. Ange och bekräfta en ny fyrsiffrig åtkomstkod och klicka sedan på OK.

Återställa Föräldrakontroll

 1. Bläddra till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på Föräldrakontroll och ange sedan aktuell åtkomstkod.

 2. Klicka på Återställ klassificeringar.

 3. Klicka på Ja för att ta bort åtkomstkoden och inaktivera alla begränsningar.

Obs!

 • Föräldrakontroll finns inte tillgängligt i vissa länder och regioner.

 • Media Center använder klassificeringarna från TV-utsändningssignalen för att fastställa vilka program som ska blockeras. I sällsynta fall kanske guideklassificeringen inte motsvarar den klassificeringsinformation som erhålles från TV-utsändningssignalen.