Du kan använda Skärmklippverktyget för att ta en skärmdump, eller ett skärmklipp, av ett valfritt objekt på skärmen och sedan göra anteckningar till, spara eller dela ut bilden.

Bild på Skärmklippverktyget
Skärmklippverktyg

Du kan ta alla dessa typer av skärmklipp:

 • Klipp i eget format.  Rita en valfri form runt ett objekt.

 • Rektangulärt klipp.  Dra markören runt ett objekt så att en rektangel formas.

 • Fönsterklipp.Markera ett fönster, till exempel ett webbläsarfönster eller en dialogruta, som du vill ta en skärmdump av.

 • Fullskärmsklipp.  Ta en skärmdump av hela skärmen.

När du tagit ett skärmklipp kopieras det automatiskt till Urklipp och märkningsfönstret. Från märkningsfönstret kan du göra anteckningar till, spara eller dela ut skärmklippet. Nedan beskrivs hur du använder Skärmklippverktyget.

Visa alla

Så här gör du ett skärmklipp

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Skärmklippverktyget och i listan över resultat klickar du sedan på Skärmklippverktyget.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen Nytt, välj Klipp i eget format, Rektangulärt klipp, Fönsterklipp eller Fullskärmsklipp i listan och välj sedan vilket område av skärmen du vill ta skärmklippet på.

Ta ett skärmklipp av en meny

Om du vill ta ett skärmklipp av en meny, till exempel Start-menyn, gör du så här:

 1. Öppna Skärmklippverktyget genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Skärmklippverktyget och i listan över resultat klickar du sedan på Skärmklippverktyget.

 2. När du har öppnat verktyget trycker du på Esc och öppnar den meny som du vill ta ett skärmklipp av.

 3. Tryck på Ctrl+PrtScn.

 4. Klicka på pilen bredvid knappen Nytt, välj Klipp i eget format, Rektangulärt klipp, Fönsterklipp eller Fullskärmsklipp i listan och välj sedan vilket område av skärmen du vill ta skärmklippet på.

Så här gör du anteckningar till ett skärmklipp

 • När du tagit ett skärmklipp kan du skriva och rita på eller runt skärmklippet i märkningsfönstret.

Så här sparar du ett skärmklipp

 1. När du tagit ett skärmklipp klickar du på knappen Spara klipp i märkningsfönstret.

 2. I dialogrutan Spara som anger du ett namn för skärmklippet och var det ska sparas. Klicka därefter på Spara.

Spara ett skärmklipp

 • När du tagit ett skärmklipp klickar du på pilen på knappen Skicka klipp och väljer sedan ett alternativ i menyn.

Mer information om Skärmklippverktyget finns i Skärmklippverktyget: vanliga frågor och svar. Information om hur du tar en skärmdump med PrtScn-tangenten finns i Ta en skärmbild.