Använda text eller visuella alternativ till ljud

Windows innehåller inställningar för visuella tips som kan ersätta ljud i många program.

Du kan ändra inställningarna på sidan Använda text eller visuella alternativ till ljud i Hjälpmedelscenter.

  1. Öppna sidan Använd text eller visuella alternativ för ljud genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjäpmedelscenter och sedan på Använd text eller visuella alternativ för ljud.

  2. Markera de alternativ du vill använda:

    • Aktivera visuella meddelanden i stället för ljud. Med det här alternativet anger du att funktionen för ljudmeddelanden ska köras när du loggar in i Windows. Ljudmeddelandena ersätter systemljud med visuella tips, t.ex. en blinkning på skärmen, för att du ska kunna uppmärksamma systemmeddelanden även när de inte hörs. Du kan också välja hur ljudmeddelandena ska varna dig.

    • Aktivera förklaringstexten i stället för talad dialog. Med det här alternativet visas förklaringstexter i Windows i stället för ljud när det sker aktiviteter på datorn (t.ex. när en utskrift startas eller har har slutförts).