Använda datorn utan bildskärm

I Windows finns det många funktioner som gör att du kan använda datorn utan skärm. Det går t.ex. att få texten på skärmen uppläst med hjälp av Skärmläsaren och aktiviteten på skärmen beskriven med hjälp av Windows.

Du kan aktivera och ändra inställningarna för funktionerna genom att klicka på Använda datorn utan bildskärm i Hjälpmedelscenter.

  1. Öppna sidan Använd datorn utan bildskärm genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjäpmedelscenter och sedan på Använd datorn utan bildskärm.

  2. Markera de alternativ du vill använda:

    • Aktivera Skärmläsaren. Med det här alternativet anger du att Skärmläsaren ska köras när du loggar in i Windows. Skärmläsaren läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex. felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn. Mer information om Skärmläsaren finns i Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren.

    • Aktivera ljudbeskrivningar. Med det här alternativet anger du att ljudbeskrivningar ska köras när du loggar in i Windows. Ljudbeskrivningarna beskriver vad som händer i videofilmer.

    • Inaktivera alla onödiga animeringar. Med det här alternativet inaktiverar du animeringseffekter, t.ex. uttoningar, när fönster och andra objekt stängs.

    • Hur länge ska dialogrutor med meddelanden vara öppna i Windows? Med det här alternativet anger du hur länge meddelanden ska visas på skärmen innan de stängs.