Använda datorn utan mus eller tangentbord

Windows innehåller två funktioner som gör att du kan använda datorn utan mus eller tangentbord: Taligenkänning (du kan styra Windows med hjälp av röstkommandon) och Skärmtangentbordet (du kan ange text genom att välja tecken direkt på skärmen).

Du kan aktivera och ändra inställningarna för funktionerna på sidan Använda datorn utan mus eller tangentbord i Hjälpmedelscenter.

  1. Öppna sidan Använd datorn utan mus eller tangentbord genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjäpmedelscenter och sedan på Använd datorn utan mus eller tangentbord.

  2. Markera de alternativ du vill använda:

    • Använd Skärmtangentbord. Med det här alternativet anger du att Skärmtangentbordet ska köras när du loggar in i Windows. Det innebär att ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter visas på skärmen. Markera tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon, eller också kan du använda tangenterna på det vanliga tangentbordet. Mer information om hur du använder Skärmtangentbordet finns i Skriva utan att använda tangentbordet (Skärmtangentbordet).

    • Använd Taligenkänning. Använd det här alternativet om du vill styra datorn med rösten. Med hjälp av en mikrofon säger du röstkommandon som datorn känner igen. Det går också att diktera text. Mer information om hur du konfigurerar Taligenkänning finns i Komma igång med taligenkänning.