Använda snabblänkslistor för att öppna program och objekt

Snabblänkslistor är listor med nyligen öppnade objekt, till exempel filer, mappar och webbplatser, som ordnas av det program som du använder för att öppna dem. Du kan använda en snabblänkslista för att öppna objekt eller fästa favoriter på en snabblänkslista så att du snabbt kommer åt de objekt som du använder varje dag.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du använder snabblänkslistor för att öppna program och andra objekt (2:02)
Visa alla

Hantera program och objekt med snabblänkslistor

I Aktivitetsfältet visas snabblänkslistor för program som du har fäst i Aktivitetsfältet och program som är öppna för tillfället. På Start-menyn visas snabblänkslistor för program som du har fäst i Start-menyn och program som du har öppnat nyligen. (Snabblänkslistor visas inte i Alla program på Start-menyn.)

I snabblänkslistorna finns nyligen öppnade objekt, vanliga objekt, aktiviteter eller webbplatser samt de objekt som du själv har fäst i dem.

Oavsett om du visar snabblänkslistan via Start-menyn eller Aktivitetsfältet visas samma objekt för de olika programmen. Om du till exempel fäster ett objekt i ett programs snabblänkslista i Aktivitetsfältet visas det alltså även i programmets snabblänkslista på Start-menyn.

Anmärkningar

 • Utöver de objekt du själv har fäst eller nyligen öppnat innehåller snabblänkslistorna i Aktivitetsfältet olika kommandon som du kan använda om du vill stänga ett objekt eller ta bort det från Aktivitetsfältet.

 • Du kan dra ett objekt från en snabblänkslista om du vill kopiera det till en annan plats. Du kan till exempel dra ett dokument från en snabblista till ett e-postmeddelande om du vill skicka det till någon.

Arbeta med snabblänkslistor på Start-menyn

Via snabblänkslistorna på Start-menyn får du snabbt åtkomst till objekt som du ofta använder.

Bild som visar hur du fäster ett objekt till en hopplista i Start-menyn
Fästa ett objekt på snabblänkslistan på Start-menyn

Så här visar du ett programs snabblista

 • Klicka på Start, peka på ett program som du själv har fäst eller ett nyligen använt program i övre delen av Start-menyn och peka sedan på eller klicka på pilen bredvid programmet.

Så här öppnar du ett objekt

 • Klicka på Start, peka på ett program som du själv har fäst eller ett nyligen använt program i övre delen av Start-menyn så att programmets snabblänkslista öppnas och klicka sedan på objektet.

Så här fäster du ett objekt i en snabblista

 1. Klicka på Start och öppna sedan programmets snabblänkslista.

 2. Peka på objektet, klicka på kartnålsikonen och klicka sedan på Fäst i den här listan.

Så här tar du bort ett objekt

 1. Klicka på Start och öppna sedan programmets snabblänkslista.

 2. Peka på objektet, klicka på kartnålsikonen och klicka sedan på Ta bort från den här listan.

Anmärkningar

 • Nästa gång du öppnar ett objekt som du har tagit bort från listan kan det visas i snabblistan igen. Om du vill ta bort ett objekt från listan högerklickar du på objektet och klickar sedan på Ta bort från den här listan.

 • Om du vill lära dig hur du rensar historiken i snabblänkslistor kan du läsa i Rensa listor på Start-menyn och Aktivitetsfältet.

Arbeta med snabblänkslistor i Aktivitetsfältet

Via snabblänkslistorna i Aktivitetsfältet får du snabbt åtkomst till objekt som du ofta använder.

Bild som visar hur du fäster ett objekt till en hopplista i aktivitetsfältet
Fästa ett objekt på en snabblänkslista i Aktivitetsfältet

Så här visar du snabblänkslistan för ett program

 • Högerklicka på programmets knapp i Aktivitetsfältet.

Så här öppnar du ett objekt i en snabblänkslista

 • Öppna programmets snabblänkslista och klicka sedan på objektet.

Så här fäster du ett objekt i en snabblänkslista

 • Öppna programmets snabblista, peka på objektet, klicka på kartnålsikonen och klicka sedan på Fäst i den här listan.

  Anmärkningar

  • Du kan även dra en ikon för en fil eller en genväg från Start-menyn eller skrivbordet till Aktivitetsfältet. Då fästs objektet i snabblänkslistan och programmet i Aktivitetsfältet, om det inte redan är fäst där.

  • I Windows behandlas mappar som Utforskaren-objekt. De visas i snabblänkslistan för Utforskaren när du fäster eller öppnar dem i Windows.

Så här tar du bort ett objekt

 • Öppna programmets snabblista, peka på objektet, klicka på kartnålsikonen och klicka sedan på Ta bort från den här listan.

  Anmärkningar

  • Nästa gång du öppnar ett objekt som du har tagit bort från listan kan det visas i snabblistan igen. Om du vill ta bort ett objekt från listan högerklickar du på objektet och klickar sedan på Ta bort från den här listan.

  • Om du vill lära dig hur du rensar historiken i alla snabblänkslistor kan du läsa i Rensa listor på Start-menyn och Aktivitetsfältet.