Windows Defender är ett antispionprogram som ingår i Windows och körs automatiskt när det aktiveras. Med antispionprogram kan du skydda datorn mot spionprogram och annan oönskad programvara. Spionprogram kan installeras på datorn utan din vetskap varje gång du ansluter till Internet, och det kan angripa datorn när du installerar vissa program med hjälp av en CD- eller DVD-skiva eller andra flyttbara medier. Spionprogram kan också programmeras så att de körs vid oväntade tidpunkter, inte bara när de installeras.

Windows Defender har två sätt att förhindra att spionprogram angriper din dator:

  • Realtidsskydd.‍‍ Om spionprogram försöker installera sig själva eller köras på datorn visas en varning i Windows Defender. Dessutom visas en varning om ett program försöker ändra viktiga inställningar i Windows.

  • Sökalternativ. Du kan använda Windows Defender för att söka efter spionprogram som kan ha installerats på datorn, för att schemalägga regelbundna sökningar och för att automatiskt ta bort allt som upptäcks vid sökningen.

När du använder Windows Defender är det viktigt att definitionerna är aktuella. Definitioner är filer som fungerar som ett ständigt växande uppslagsverk över möjliga programvaruhot. I Windows Defender används definitioner för att avgöra om upptäckta program är spionprogram eller andra typer av potentiellt oönskade program, och för att i så fall varna dig för eventuella risker. Nya definitioner installeras automatiskt i Windows Defender så snart de blir tillgängliga. Det sker via Windows Update. Du kan också ange att Windows Defender ska leta efter uppdaterade definitioner online innan sökningen påbörjas. Information om hur du håller definitionerna uppdaterade och hur du laddar ned de senaste definitionerna manuellt finns i Hålla definitionerna i Windows Defender aktuella.

  • Öppna Windows Defender genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Defender och klickar sedan på Windows Defender i listan över resultatlistan.

Klicka på de här länkarna om du vill veta mer om hur du använder Windows Defender: