Visa en video som täcker hela skärmen i Windows Media Player

Om du vill att en video, TV-show, DVD eller visuella effekter ska täcka hela skärmen vid uppspelning, växlar du till helskärmsläge i Windows Media Player. När spelaren är i helskärmsläge kan du styra uppspelningen med de kontroller som visas längst ned på skärmen.

Mer information om hur du använder tangentbordet för att styra spelaren finns i Kortkommandon för Windows Media Player. Mer information om olika visningslägen finns i Växla mellan visningslägen i Windows Media Player.

Styra uppspelning med kontrollerna på skärmen

  1. Klicka på Visa helskärmBild av knappen Visa helskärm eller tryck på Alt+Retur medan en video spelas upp eller pausas.

    Det kan hända att uppspelningskontrollerna bara visas en kort stund (beroende på funktionerna för grafikkortet och videon/DVD:n du tittar på). Om du inte kan se uppspelningskontrollerna och du inte har inaktiverat helskärmskontrollerna, visas de igen om du flyttar musen.

  2. Klicka på uppspelningskontrollerna längst ned på skärmen.

  3. Om du vill återgå till uppspelningsläget trycker du på Esc eller klickar på Stäng helskärmslägeBild av knappen Stäng helskärmsläge.