Titta på TV i Windows Media Center: Vanliga frågor

Här är några svar på vanliga frågor om att titta på TV i Windows Media Center.

Visa alla

Vad är en TV-mottagare och varför behöver jag en?

En TV-mottagare är en maskinvaruenhet som gör det möjligt att ansluta en TV-signal till datorn så att du kan titta på och spela in live-TV. Om du har en TV-signal från ett kabelabonnemang eller från en antenn, kan du ansluta den till en kompatibel TV-mottagare med en koaxialkabel och därefter konfigurera TV-signalen i Media Center. Mer information finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare och Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Varför blir det fel när jag ska försöka se på TV?

I följande tabell visas information om felmeddelanden när du ser på TV i Media Center. Fler svar på vanliga frågor om codec-rutiner finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

Om du ser det här felmeddelandet
Prova att

Mottagaren inte installerad (extern USB-mottagare) – Mottagaren kanske inte är inkopplad, saknar uppdaterade drivrutiner eller behöver konfigureras för användning med Windows Media Center.

Kontrollera att din externa TV-mottagare är inkopplad i datorn och att du har installerat rätt drivrutiner. Information om uppdatering av drivrutiner finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Du kan också läsa i den dokumentation som medföljde TV-mottagaren eller söka hjälp hos tillverkaren. Mer information finns i Få hjälp om TV-mottagaren.

Information om konfiguration av TV-mottagare och TV-signal finns i Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Mottagaren kan inte hittas (internt mottagarkort) – Mottagarkortet kanske inte är inkopplat, saknar uppdaterade drivrutiner eller behöver konfigureras för användning med Windows Media Center.

Kontrollera att din TV-mottagare är installerad på rätt sätt i datorn och att du har installerat rätt drivrutiner. Information om uppdatering av drivrutiner finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Du kan också läsa i den dokumentation som medföljde TV-mottagaren eller söka hjälp hos tillverkaren. Mer information finns i Få hjälp om TV-mottagaren.

Information om konfiguration av TV-mottagare och TV-signal finns i Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Mottagaren används – Mottagaren används troligen av ett annat program.

Stäng alla andra medieprogram som kan tänkas använda TV-mottagaren och försök sedan titta på live-TV i Media Center igen.

Mottagarfel (felaktigt TV-format) – Mottagarens maskinvara stöder inte TV-formatet för det land eller den region som valts.

Byt kanal. Om du fortfarande får felmeddelandet kan du försöka att stänga och öppna Media Center på nytt. Om problemet kvarstår startar du om datorn.

Videofel – Videoavkodaren används av ett annat program.

Stäng alla andra medieprogram som kan tänkas använda codec och försök sedan på nytt.

Videofel – Videoavkodaren är trasig eller inte installerad.

Stäng och öppna Media Center på nytt. Om felmeddelandet fortfarande visas startar du om datorn. Om problemet kvarstår behöver du troligen ominstallera eller uppdatera ditt codec-program. Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver hjälp.

Ljudenhetsfel – Ljudkortet är inte installerat, inaktiverat eller saknar uppdaterade drivrutiner.

Kontrollera att ljudkortet är installerat på rätt sätt i datorn och att du har installerat rätt drivrutiner. Mer information finns i Ljudkort: vanliga frågor.

Varför stängdes TV:n av eller varför blev det plötsligt en annan kanal?

Det kan bero på att FM-radioingången i TV-mottagaren används. En del TV-mottagare har både en FM-radioingång och en ingång för TV-signalen. Vanligtvis kan inte enheterna ta emot både en radio- och en TV-signal samtidigt. Om mottagaren används för radio när en schemalagd TV-inspelning ska starta, visas en varning om att radiosessionen kommer att stängas av när TV-inspelningen startar. Om du inte gör något val kommer Media Center automatiskt att stoppa radion och börja spela in TV-programmet enligt schemat.

Om du använder en eller flera Windows Media Center Extender-enheter i hemnätverket och datorn som kör Media Center endast har en TV-mottagare, kan någon annan få åtkomst till TV-mottagaren från ett annat rum.

Mer information om TV-mottagare finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare.

Jag använder en IR-mottagare och en digitalbox med Media Center. Varför kan jag inte byta kanal?

En infraröd fjärrkontrollkabel – kallas också för en IR-förstärkare – är en liten infraröd enhet som du kan använda för att styra en kabel- eller satellitdigitalbox med din Media Center-fjärrkontroll. De levereras oftast med fjärrkontroller till Media Center och TV-mottagare. Mer information finns i den dokumentation som medföljde IR-förstärkaren.

Om du får TV-signalen via en digitalbox och det inte går att byta kanal med Media Center, eller om den byter kanaler fel, kan du kontrollera följande:

 • Att IR-förstärkaren är ansluten till din fjärrkontrollmottagare. Om IR-förstärkaren inte är ansluten kan inte Media Center skicka någon signal till digitalboxen om att den ska byta kanal.

 • Att IR-förstärkaren är rätt placerad framför digitalboxen. Om det är svårt att placera IR-förstärkaren rätt på digitalboxen, kan du försöka använda en ficklampa för att hitta signalmottagaren på digitalboxen.

 • Att IR-kontrollkoderna är rätt konfigurerade. Om kanalerna ständigt byts felaktigt kan det vara IR-kontrollkoderna som inte har konfigurerats rätt under konfigurationen av TV-signalen. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och därefter på Konfigurera TV-signal om du vill göra en ny konfiguration av TV-signalen.

Varför får jag ingen signal för standardkanalerna på TV:n?

Det finns två typer av TV-signaler: standard och digitala. Om du får ett meddelande om att Media Center inte kan hitta någon TV-signal för en standardkanal, kan det bero på något av följande skäl:

 • Om du får TV-signalen via en vanlig antenn kanske kanalen är tillfälligt otillgänglig eller så har du ingen mottagning.

 • Om du abonnerar på en kabel- eller satellittjänst är det möjligt att ditt abonnemang inte inkluderar den kanal du försöker få åtkomst till. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Programguiden och därefter på Redigera kanaler för att dölja kanaler du inte kan ta emot.

 • Om TV-signalen passerar genom en kabel- eller satellitbox är det inte säkert att digitalboxen är inställd för rätt kanal. Kontrollera att digitalboxen är inställd på den kanal du försöker hitta.

 • Om du har en eller flera TV-mottagare anslutna till datorn kan det vara något fel på någon av dem. Kontrollera att varje TV-mottagare är aktiverad och att rätt drivrutiner är installerade. Om du vill kontrollera att dina TV-mottagare är kompatibla med Windows 7, går du till webbplatsen Windows Logo'd Products List.

 • Om du tar emot TV-signalen från en vanlig antenn eller ett kabeluttag i väggen, kontrollerar du att kabeln rätt ansluten i TV-IN-uttaget på TV-mottagaren.

 • Om TV-signalen passerar genom en kabel- eller satellitdigitalbox kontrollerar du att digitalboxen är påslagen och att följande två kablar är anslutna:

  • En kabel som ansluter TV-signalen till digitalboxen.

  • En kabel som ansluter digitalboxen till TV-IN-uttaget på TV-mottagaren.

 • Tjänsten i ditt område kan ligga nere. Kontakta TV-leverantören för att kontrollera att tjänsten är aktiv och inte har några tekniska fel.

Varför får jag ingen signal för digitalkanalerna på TV:n från antennen?

Om du använder en vanlig antenn och en digital TV-mottagare för att ta emot en digital signal och du får ett meddelande om att Media Center inte hittar någon TV-signal för en digital TV-kanal, kan du försöka med följande:

 • Kontrollera att du tar emot en tillräckligt starkt signal. Gör detta genom att flytta antennen till ett ostört område och sedan kontrollera signalstyrkan.

  Om du vill kontrollera TV-signalens styrka för digitala TV-kanaler rullar du till Aktiviteter på startskärmen för Windows Media Center, klickar på Inställningar, TV, TV-signal och Signalstyrka för digital-TV-antenn. Följ sedan anvisningarna. (Om alternativet inte syns beror det på att Media Center inte kan hitta några digitala TV-mottagare. Kontrollera att mottagaren är aktiverad i Media Center och att rätt drivrutiner är installerade.)

  Mer information om hur du placerar antennen för att öka signalstyrkan finns i den information som medföljde antennen.

 • Kontrollera att koaxialkabeln är ordentligt ansluten till både digital-TV-mottagaren och den digitala TV-antennen. En del digital-TV-mottagare har mer än ett uttag så du bör kontrollera att kabeln är ansluten till TV-IN.

 • Läs informationen om antennen för att vara säker på att den stöder digital-TV. Om du har en signalförstärkare till antennen bör du kontrollera att det finns en kabel mellan de två och att signalförstärkaren är påslagen.

 • Om du bor i Europa och har en antenn som stöder DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcast-Terrestrial), kan Media Center ha hittat kanaler som du egentligen inte kan ta emot. Du kan dölja dessa kanaler i programguiden genom att göra följande:

  Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Programguiden och därefter på Redigera kanaler.

Varför får jag inte någon signal för digitalkabelkanalerna på TV:n?

Om du får ett meddelande om att Media Center inte kan hitta någon TV-signal för en digitalkabelkanal, kan det bero på något av följande skäl:

 • Ditt digitalkabelabonnemang innehåller inte kanalen. Kontakta kabelföretaget för mer information om tjänsten. Om kanalen visas i programguiden och inte ingår i kabeltjänsten kan du ta bort den så här:

  Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Programguiden och därefter på Redigera kanaler.

 • Om du har ett CableCARD är det inte säkert att det är rätt konfigurerat. Mer information om CableCards finns i Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Hur felsöker jag problem med min TV-mottagare?

Du kan köra en felsökare som automatiskt diagnostiserar och åtgärdar problem med TV-mottagaren.

 1. Klicka på den här knappen:

  Bild av en Fix it-knapp

  Åtgärda det här problemet

 2. Klicka på Kör och följ sedan instruktionerna i guiden.