Vad finns det för risker med att ansluta till ett dolt nätverk?

Ett dolt nätverk är ett trådlöst nätverk som är inställt så att dess namn (eller SSID (Service Set Identifier)) inte sänds ut. I vanliga fall sänder trådlösa nätverk sina namn och datorn ”lyssnar” efter namnet på det nätverk som den vill ansluta till. Eftersom ett dolt nätverk inte sänder sitt namn kan datorn inte hitta det, vilket betyder att nätverket måste hitta datorn. För att det ska vara möjligt måste datorn sända ut både namnet på nätverket den söker efter och sitt eget namn. Det i sin tur innebär att andra datorer som ”lyssnar” efter nätverk kommer att få reda på din dators namn och namnet på nätverket du är ansluten till, vilket ökar risken för att datorn attackeras. Anslut om möjligt alltid till trådlösa nätverk som är konfigurerade att sända sina namn och som har någon form av säkerhet. Mer information finns i Hur vet jag om ett trådlöst nätverk är säkert?.