Vilka inställningar för säkerhetskopiering bör jag använda för att maximera diskutrymmet?

Med Windows Säkerhetskopiering kan du hantera det diskutrymme som används för säkerhetskopiorna. När du har konfigurerat Windows Säkerhetskopiering kan du se hur mycket diskutrymme som används för säkerhetskopian och hur mycket ledigt utrymme som finns på den disk som säkerhetskopiorna sparats på genom att gå till kontrollpanelen Säkerhetskopiera och återställ. Om du vill styra hur mycket diskutrymme som används kan du välja hur många säkerhetskopior av filer och systemavbildningar som ska behållas i Windows. Följande information kan vara till hjälp för att bestämma hur du bäst ska hantera diskutrymmet för säkerhetskopiorna.

 • Säkerhetskopior skapas i uppsättningar som kallas säkerhetskopieringsperioder. För att hjälpa dig maximera diskutrymmet, säkerhetskopieras alla valda mappar första gången Windows Säkerhetskopiering körs. Därefter säkerhetskopieras endast nya filer eller filer som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. Med jämna mellanrum skapas en ny, fullständig säkerhetskopiering i Windows. Varje fullständig säkerhetskopiering kallas för en säkerhetskopieringsperiod. När du visar dina säkerhetskopior av filer ser du alla säkerhetskopieringsperioder med datumintervall. Om du vill ta bort säkerhetskopior av filer bör du alltid behålla den senaste säkerhetskopian av filerna.

 • Som standard sparas automatiskt så många systemavbildningar som det finns plats för, utan att mer än 30 procent av utrymmet på säkerhetskopieringsdisken används. När det börjar bli lite utrymme kvar på disken tas äldre systemavbildningar bort. Du kan konfigurera Windows så att så många systemavbildningar som det finns plats för på säkerhetskopieringsdisken behålls, eller bara den senaste systemavbildningen. Du bör alltid spara den senaste systemavbildningen. Om du sparar systemavbildningen på en nätverksplats kan du bara spara den senaste systemavbildningen.

Visa och hantera utrymmet på säkerhetskopieringsdisken

 1. Öppna Säkerhetskopierings- och återställningscenter genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Säkerhetskopiering och återställning.

 2. Klicka på Hantera utrymme. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Obs!

  • Om du inte har konfigurerat säkerhetskopieringen visas inte Hantera utrymme.

 3. Om du vill ändra den mängd utrymme som används för säkerhetskopior av filer klickar du på Visa säkerhetskopior under Säkerhetskopiering av datafiler.

  Du kan sedan markera och ta bort äldre säkerhetskopior av filer.

 4. Om du vill ändra den mängd utrymme som används för säkerhetskopior av systemavbildningar klickar du på Ändra inställningar under Systemavbildning.

  Du kan sedan välja att äldre säkerhetskopior av systemavbildningar ska sparas eller bara den senaste säkerhetskopian av systemavbildningar.

Hantera diskutrymmet för en säkerhetskopia av filer som har skapats på en annan dator

Om du har en enhet som innehåller säkerhetskopior av filer som skapats med en annan dator kan du använda den aktuella datorn för att ta bort äldre säkerhetskopior på enheten på följande sätt:

 1. Öppna den plats där säkerhetskopian sparades.

  Om du till exempel säkerhetskopierade filerna till en extern hårddisk med beteckningen "E", ansluter du nu den externa hårddisken till datorn och öppnar enhet E.

  Säkerhetskopior sparas i detta format: plats för säkerhetskopia\datornamn\Backup Set år-månad-dag tid. Om till exempel datornamnet är Dator, platsen för säkerhetskopian är E, och du utförde säkerhetskopieringen 2 april 2008 klockan 16:32:00, skulle denna säkerhetskopia finnas i E:\Dator\Backup Set 04.02.08 163200.

  Datumet och tiden som visas i exemplet är i Pacific, normaltid. Du kanske behöver ändra dessa efter din tidszon.

 2. Högerklicka på datornamnet för den säkerhetskopia du vill ta bort, och klicka sedan på Öppna.

 3. Högerklicka på mappen med den säkerhetskopia du vill ta bort, och klicka sedan på Ta bort.