Vad hände med e-post- och webbläsarlänkarna på Start-menyn?

I tidigare versioner av Windows, var ikonerna för standardwebbläsaren och standardprogrammet för e-post fasta på Start-menyn. I den här versionen av Windows är det fasta området högst upp på Start-menyn tomt som standard.

Nu kan du öppna de här och andra program snabbt och enkelt genom att fästa dem på Start-menyn och i Aktivitetsfältet. Mer information finns i Fästa ett program i Aktivitetsfältet och Fäst ett program på Start-menyn.

Obs!

  • Om du fäster ett e‑postprogram eller en webbläsare på Start-menyn, kan du ändra egenskaper på Kontrollpanelen. Öppna Kontrollpanelen och sök efter "e-post" för att visa alternativ för ändringar av standardprogrammet för e-post, eller sök efter "Internetalternativ" för att visa en lista över webbläsaregenskaper som du kan ändra.