Vad har hänt med verktygsfältet Snabbstart?

Verktygsfältet Snabbstart ingår inte i den här versionen av Windows. Om du vill öppna program snabbt och enkelt fäster du dem i Aktivitetsfältet. Mer information finns i Fästa ett program i Aktivitetsfältet.

Om du snabbt vill kunna öppna olika filer, mappar eller webbplatser kan du fästa dem i programmets snabblänkslista. Du kan använda snabblänkslistorna för att öppna nyligen öppnade objekt. Mer information finns i Använda hopplistor till öppna program och objekt.

Bild av en hopplista i aktivitetsfältet
Öppna nyligen använda objekt eller fästa objekt med snabblänkslistan